wtorek, 3 października 2023

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10755 wyświetleń

XXXI sesja Rady Powiatu

XXXI sesję Rady Powiatu Grajewskiego, odbyła się w dniu 30 czerwca 2009 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego za 2008 r.
7. Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Szpitala Grajewskiego.
8. Sprawozdania z pracy komisji stałych za 2008 r.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2009 r.,
b) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”,
c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/200/09 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań i środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2009 r. w powiecie grajewskim,
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/204/09 Rady Powiatu Grajewskiego  z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i sprawy bieżące.
12. Zamknięcie obrad.


Komentarze (1)

niech się drogami powiatowymi zajmą lepiej a nie pierdołami

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.