piątek, 8 grudnia 2023

Wiadomości

XXX sesja Rady Miasta

28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:
Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Zapytania i interpelacje radnych.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

Podjęcie uchwał w sprawach:

  • przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwa Centrum Integracji Społecznej w Grajewie;
  • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  • ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Grajewo;
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2016 – 2026;
  • zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok;
  • wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016;
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2017-2027;
  • budżetu miasta Grajewo na 2017 rok.

Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej. 
Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX Sesji Rady Miasta.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie XXX Sesji Rady Miasta.

 


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wiesław Janusz Dembiński

czwartek, 7 grudnia 2023

Grajewo. Konsultacje społeczne

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.