czwartek, 7 grudnia 2023

Wiadomości

 • 7 komentarzy
 • 6025 wyświetleń

XXVII Sesja Rady Miasta

26 października 2016 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Zapytania i interpelacje radnych.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

 5. Informacja w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.

 6. Raport o stanie realizacji zadań przez placówki oświatowe w roku 2015/2016.

 7. Funkcjonowanie Pływalni Miejskiej w kontekście kosztów utrzymania.

 8. Informacja z realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych za III kwartały 2016 roku.

 9. Informacja o pozyskanych w 2016 roku środkach pozabudżetowych.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok;

  2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte  na czas oznaczony do 3 lat;

  3. powierzenia PUK Sp. z o. o. w Grajewie zadań obejmujących utrzymanie czystości w mieście Grajewo;

  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta – Panu Dariuszowi Latarowskiemu;

  5. powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat lub sposobu ustalenia cen i opłat za usługi  komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

  6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2016 – 2026;

  7. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok.

 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w III kwartale.

 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

 13. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

 14. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta.

 15. Wolne wnioski i informacje.

 16. Zamknięcie XXVII Sesji Rady Miasta.

 

 

czwartek, 7 grudnia 2023

Grajewo. Konsultacje społeczne

Komentarze (7)

Podniesiono wynagrodzenie burmistrzowi?

a dlaczego się tak pytasz? Poszukaj o ile i ile razy podnoszono Kiełczewskiemu!

a za co mu podnosić??!!

Tak, podniosą na tym głosowaniu.

warto zobaczyć kto ma ile :)
http://egrajewo.pl/wiadomosc,zarobki_wlodarzy_w_powiecie,27811.html

jeszcze nie mówicie o ile razy podniesion bylemu i nie porownujcie poniewaz kadencja obecna se nei skonczyla. zobaczmy ile razy podnioso aktualnemu.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.