piątek, 23 lutego 2024

Starosta

XXV sesja Rady Powiatu

31 stycznia 2005 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie obradowała XXV zwyczajna sesja Rady Powiatu Grajewskiego.

Podjęto uchwały, m.in:
- w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2005 r.,
- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2005 r;
- w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie;
- w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo wychowawczej,
- w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Grajewskiego (w tym punkcie zostanie poruszona sprawa Szpitala Ogólnego w Grajewie).

Przekazano również:
- informacje z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji,
- sprawozdanie Starosty Grajewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 r.

Obrady są jawne i dostępne dla wszystkich.

e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.