Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 8573 wyświetleń

XXV Sesja Rady Miasta

Uprzejmie zapraszam na  obrady XXV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo, które odbędą się w dniu   25 czerwca    2008 roku (   środa)  o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A / nr 29/.

Obrady sesji są jawne i dostępne dla obywateli.
 
PORZĄDEK   OBRAD:
1. Otwarcie obrad XXV -tej  zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności .
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad  XXIII i XXIV  Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej, w tym  z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na  XXII  Sesji Rady Miasta.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie miasta na 2008 rok,
b) likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej Straży Miejskiej w Grajewie, włączenia Straży Miejskiej  w Grajewie w strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Grajewo i nadania jej regulaminu,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo,
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu  z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat,
e) przeprowadzenia z mieszkańcami miasta Grajewo konsultacji dotyczących nadania nazw ulicom.
  7.Ocena estetyki miasta, stan zieleni oraz gospodarki odpadami komunalnymi.
       8.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
       9. Odpowiedzi na  interpelacje, zapytania i wnioski.
      10. Wolne wnioski i informacje .
        11. Zamknięcie obrad Sesji.


Przewodniczący Rady Miasta


piątek, 21 stycznia 2022

Zima zaatakowała kolejny raz

piątek, 21 stycznia 2022

Echa sesji Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (1)

Punkt o straży miejskiej jest nie zrozumiały.Czy do tej pory Straż Miejska nie była jednostką organizacyjną Miasta Grajewo?Czy nastąpiła pomyłka w tekście?Według mojej wiedzy Straż Miejska podlegała Burmistrzowi i nakleżała do struktur organizacyjnych miasta.A powołana jednostka Gminnej straży podlegała pod wójta Gminy.Czy coś się zmieniło?Z poważaniem

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.