Wiadomości

XXIX sesja Rady Powiatu

XXIX sesja Rady Powiatu Grajewskiego  odbyła się w dniu 30 listopada 2012 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja  miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Prezentacja „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grajewskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.”
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2012 ,
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012-2032,
c) w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. w Powiecie Grajewskim,
d) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grajewskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”,
e) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 - 2015.”
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

piątek, 19 kwietnia 2024

Głos na TAK - Dariusz Latarowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.