niedziela, 26 czerwca 2022

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 8724 wyświetleń

XXIII sesja Rady Gminy Grajewo

W dniu 29 października  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 odbyły się obrady XXIII sesji Rady Gminy Grajewo z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 08 października 2008 roku.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

  Podejmowane działania gminy w ostatnim czasie m.in.: - zlecono wykonanie kosztorysu termomodernizacji świetlic wiejskich w Wojewodzinie, Szymanach, Sojczynie Borowym, Kaplicach, Białogrądach i Wierzbowie. Kosztorysy są ważne 6 miesięcy, gmina  przygotowuje się więc do ogłoszenia przetargów; - zlecono opracowanie dokumentacji i wykonanie dobudowy  oświetlenia ulicznego w miejscowości Boczki; - zakończono remont cmentarza w Rudzie, przy wykorzystaniu dofinansowania; - zakończono prace remontowe w świetlicy wiejskiej (remizie) w Ciemnoszyjach; - postawiono ogrodzenie boiska w miejscowości Ciemnoszyje (w planach jest kolejne ogrodzenie w miejscowości Łojki); - postawiono przystanek w Bialogrądach (w planach jest postawienie ich również w Kotach Rybno i Popowie; - wykonuje się podsypywanie żwirem okolic dróg m. Kurejwa, Popowo (w planach Przechody); - w końcowej fazie jest budowa drogi kol. Konopki - Mierucie (planowane ukończenie - październik br.); - spotkania z przedstawicielami firm, w sprawie umów na dzierżawy gruntów pod budowę wiatraków - trwa dyskusja i ogólne ustalenia; - wyłożono Studium Kierunków i Zagospodarowania Gminy Grajewo (UG - do wglądu do 19.11 br.); - po przetargu na wybór banku, który udzieli kredytu Gminie z 3 ofert wyłoniono ofertę banku w Szczuczynie.

  5. Interpelacje radnych.
  6. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I – wsze półrocze 2008 roku.
  7. Informacja Wójta, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grajewie oraz Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie analizy oświadczeń o stanie majątkowym  radnych i pracowników Urzędu Gminy za 2007 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  9. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Grajewo w 2008 roku – realizacja różnych form przeciwdziałania bezrobociu.
10. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grajewo kontroli z zakresu:
      a/ funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Wierzbowie,
      b/ funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Białaszewie.
      Przyjęcie przez Radę Gminy wniosków i zaleceń pokontrolnych.

(M.in. wniosek ws. wykonania nowego miejsca do wjazdu dla autokaru dowożącego dzieci do Szkoły Podstawowej w Wierzbowie)

11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

                                                                      

Komentarze (3)

GMINA mogłaby zająć się drogami gminnymi bo niektóre są w stanie opłakanym.

zainteresowana, a o którą drogę Ci chodzi ?
może zadzwoń do gminy, takie ogólne pie****** nic nie da, czy może jesteś tak ogólnie niezadowolona z wszystkiego ?

K.I. a Ty jestes tak ogólnie ze wszystkiego zadowolony?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.