Wiadomości

XX Sesja Rady Powiatu

Zwyczajna XX Sesja Rady Powiatu odbyła się 29 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie i przebiegała wg ustalonego porządku.

W imieniu Rady Powiatu Starosta J. Augustowski złożył gratulacje uhonorowanym przez Ministra Edukacji Narodowej Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalami Komisji Edukacji Narodowej dyrektorom szkół naszego powiatu. (foto1)

J. Konopka, ZSS G-wo – m.in. za unowocześnianie bazy dydaktycznej; aktywne pozyskiwanie środków pozabudżetowych; opracowanie, współautorstwo i wdrażanie wielu programów edukacyjnych i innych np. wspomagających dzieci z zaburzeniami psychicznymi; pracę na rzecz samorządu;
Z. Kurowska, ZS Niećkowo – za poprawę stanu bazy dydaktycznej; działania na rzecz poprawy warunków ekologicznych, środowiska i in.;
K. Choynowski, ZS Wojewodzin – m. in. za aktywną i wzorcową promocję sportu, szkoły i regionu; pozyskiwanie środków pozabudżetowych; organizację imprez o zasięgu ponadlokalnym.


Została przedstawiona informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał RP i pracy Zarządu Powiatu w ostatnim okresie. Zarząd m.in przeanalizował ocenę finansową, majątkową i prawną Szpitala Ogólnego w Grajewie dokonaną przez warszawską firmę, która przyjęła założenie restrukturyzacji zobowiązań tej placówki, pozbycie się krótkoterminowych, a pozostawienie długoterminowego zobowiązania w postaci kredytu. Firma ta przygotowała również analizę personalną i zarządczą oraz przekształceń kapitałowych z uwzględnieniem rozwiązań systemowych, która zostanie poddana dyskusji w najbliższym czasie.
Starosta wyraził zadowolenie z odbytego spotkania trójstronnego (28 bm) - przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego, Starostwa oraz Szpitala w Grajewie zakończonego porozumieniem.

Przedstawiono też m.in. sytuację na ryku pracy w powiecie grajewskim oraz przebieg promocji powiatu grajewskiego z nastawieniem na rozwój turystyki i agroturystyki. Tu głos zabrali Dyr. Biebrzańskiego Parku Narodowego A. Grygoruk (foto3) oraz Burmistrz Rajgrodu Z. Dziądziak.

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Grajewie omawiał jego aktualną sytuację i najbliższe kroki, kładąc nacisk na olbrzymi dług i jego obsługę.

foto4 - Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego za VI miejsce dla powiatu grajewskiego we współzawodnictwie sportowym 2003/2004, w którym brało udział 17 powiatów.

e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.