sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 9108 wyświetleń

XVIII sesja Rady Gminy

W dniu 11 - go lutego b.r. /środa/ o godzinie  12 - tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 odbyły się obrady XXVIII  sesji Rady Gminy Grajewo z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 14 stycznia 2009 roku.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje radnych.
6. Rozpatrzenie pisma Starosty Grajewskiego w sprawie wytypowania kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grajewie.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie  kolejnych umów dzierżawy  z dotychczasowymi dzierżawcami  mającymi umowy zawarte na czas oznaczony  do 3 lat.
8. Rozpatrzenie prośby Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na 2009 rok  środków finansowych w wysokości 5 754,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie.
9. Rozpatrzenie wniosku Szpitala Ogólnego w Grajewie o przyznanie dotacji celowej w kwocie 28.560,00 złotych na zakup aparatury medycznej z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym  jest Gmina Grajewo.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.


Komentarze (1)

dla niektórych te sesje to tylko dodatkowe pare groszy, a nie zajmowanie się sprawami gminy

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.