piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

XVII Sesja Rady Gminy

Obrady XVII - tej sesji Rady Gminy Grajewo odbyły się w dniu  30 - go  kwietnia b.r. /środa/ o godzinie 10–tej  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul.Komunalna 6  z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16 kwietnia 2008 roku.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w
      okresie między sesjami.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Złożenie sprawozdań za 2007 rok  z:
      a/ działalności Wójta Gminy Grajewo,
      b/ działalności Gminnej Biblioteki Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie,
      c/ realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Grajewo,
      d/ zadań własnych i zleconych  realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
      e/ działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie,
      f/ wykonania budżetu gminy,
  7. Złożenie sprawozdania z działalności Straży Gminnej za I kwartał 2008 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo.
  9. Informacja Wójta na temat podjętych decyzji umarzających należności pieniężne, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.
10. Rozpatrzenie pisma Starosty Grajewskiego w sprawie herbu i flagi powiatu grajewskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.


czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.