środa, 28 lutego 2024

Wiadomości

XL sesja Rady Powiatu

Obrady XL sesji Rady Powiatu Grajewskiego, odbędą się w dniu 31 maja 2006 r. (środa) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Grajewskim.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia poręczenia kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł zaciąganego przez Szpital Ogólny w Grajewie;
b) w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie;
c) w sprawie wsparcia realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2006 r.;
d) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2006 r.;
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/231/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2006 r. w Powiecie Grajewskim;
f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/182/05 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego oraz dla studentów z terenu powiatu grajewskiego;
g) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym (dot. Zespołu Szkół w Wojewodzinie);
h) w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku Nr 63E w Niećkowie gmina Szczuczyn…;
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.