środa, 22 września 2021

Wiadomości

XL sesja Rady Powiatu

Obrady XL sesji Rady Powiatu Grajewskiego, odbędą się w dniu 31 maja 2006 r. (środa) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Grajewskim.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia poręczenia kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł zaciąganego przez Szpital Ogólny w Grajewie;
b) w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie;
c) w sprawie wsparcia realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2006 r.;
d) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2006 r.;
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/231/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2006 r. w Powiecie Grajewskim;
f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/182/05 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego oraz dla studentów z terenu powiatu grajewskiego;
g) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym (dot. Zespołu Szkół w Wojewodzinie);
h) w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego w budynku Nr 63E w Niećkowie gmina Szczuczyn…;
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego

wtorek, 21 września 2021

Czy uczniom grozi nauczanie zdalne?

wtorek, 21 września 2021

XLVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.