Wiadomości

 • 5 komentarzy
 • 9380 wyświetleń

XL sesja Rady Miasta Grajewo


27. września 2013 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A odbyła się XL. Sesja Rady Miasta Grajewo VI. Kadencji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XL. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Zapytania i interpelacje radnych.

  4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

  5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.

  6. Ocena gospodarki finansowej miasta na podstawie analizy wykonania budżetu za I półrocze 2013 r., w tym ocena działalności zakładów budżetowych miasta.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. sposobu załatwienia skargi wniesionej na działania Dyrektora MOPS w Grajewie;

   2. sposobu załatwienia skargi wniesionej na działania Dyrektora MOPS w Grajewie;

   3. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

   4. sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXIII/228/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego;

   5. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Miejskiego programu opieki nad zabytkami Miasta Grajewo na lata 2013 – 2016”;

   6. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych na lata 2013 – 2014 w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

   7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta;

   8. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013 – 2026;

   9. zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok.

  8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

  9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

  10. Przyjęcie protokołu z XXXIX. Sesji Rady Miasta.

  11. Wolne wnioski i informacje.

  12. Zamknięcie XL. Sesji Rady Miasta.


 

Obrady są jawne i dostępne dla obywateli


Komentarze (5)

Przedstawienie.Dlaczego odbyło się drugie głosowanie?Jeśli tak,to czemu miało służyć to pierwsze z dnia poprzedniego??Jednak wspaniały wynalazek ten tel.Tak naprawdę to ja nie usłyszałam od pani Kakareko ani jednego zdania na własna obronę i nie rozumiem dlaczego skarga jest bezzasadna.Skoro jest skarga (a nawet 2),to problem chyba jest???Mnie też nikt nie poprosił o pokazanie chociażby jednego dokumentu potwierdzajacego moje słowa.A przyszłam z całą teczką bzdurnych pism podpisanych przez panią dyrektor i jej zastepczynię.Teraz wiem komu NIE,a tym radnym którzy jednak problem zauważyli serdecznie dziekuję.

Nie wiem w czyim imieniu radny Purzeczko interweniował? Listę dotyczącą usunięcia progów podpisało bodaj kilka osób, a reszta wypowiedziała się przeciw likwidacji progów na ulicy, którą codziennie chodzą małe dzieci do szkoły. Progi wymuszają wolniejszą jazdę i polepszają warunki bezpieczeństwa. To jedno miejsce, w którym próg istnieje, to za mało. Co do argumentacji, że progi zimą znacznie utrudniają wjazd pod górkę, to radny powinien wiedzieć, że mieszkający w tym miejscu nigdy nie mieli problemów z wjazdem pod górkę. Ponadto osoba, która była inicjatorem w/w prośby do swego domu może dojechać ulicami: Puławskiego, Dąbrowskiego, Wąską i wtedy nie będzie miała pod górkę. Przypomnieć należy, że progi zamontowane zostały na prośbę mieszkańców ulicy Bema, by dzieci mogły chodzić bezpiecznie do szkoły i by pojazdy omijające ulicę Wąską, z powodu progów wymuszających zwalnianie, nie jeździły ulicą Bema. Progi zlikwidowały również szybką jazdę jednośladami. Dlaczego radny Purzeczko nie zorientowawszy się w sytuacji występuje w imieniu garstki ludzi?

Radny Purzeczko ma dorosłe dzieci i nie widzi problemu ale decyzje powinien podejmować nie dla siebie ale dla mieszkańców Grajewa.Progi muszą być !!

Progów Ci u nas dostatek - Tylko nie w tych miejscach co trzeba. Na Skośnej ? 2 progi nonsens, tam zero prędkości i niebezpieczeństw. Na Szpitalnej ? 2 progi - po co ? tam i tak kręto i wąsko. Przy szkołach owszem, jak najbardziej - popieram. Ale dlaczego nie ma na ul. Krasickiego, gdzie nikt nie jeździ 20 km/h !!! a latem wyścigi na 3/4 mili !!!
Tam jest plac zabaw do którego dzieci aby dojść muszą pokonać SZYBKĄ przejazdówkę przez osiedle.
Wystarczyłyby tez 2 progi, gdzie to już do ustalenia, ale są TAM WŁAŚNIE JAK NIGDZIE SĄ NIEZBĘDNE !!!

Tak Jola muszą być nie wiem jak ty zapytanie słyszałaś ale on nie mówił o całkowitej likwiacji tylko o ewentualnym przeniesieniu go w inne miejsce

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.