wtorek, 28 czerwca 2022

Wiadomości

Wychowawca podwórkowy II

 
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Grajewie zaproponowała samorządom powiatu grajewskiego przystąpienie do programu "Wychowawca podwórkowy II". Program na swoim terenie wdrożyła gmina Radziłów.

„Wychowawca Podwórkowy” to program profilaktyczny, który zakłada tworzenie środowisk koalicji profilaktyczno-wychowawczych ukierunkowanych na pracę z dziećmi i młodzieżą prowadzoną w oparciu o organizację ich czasu wolnego.
Opiera się on o zasady współdziałania środowiska lokalnego na rzecz zapewnienia młodym mieszkańcom danego obszaru terytorialnego warunków oraz możliwości bezpiecznego, a jednocześnie atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.

Dotychczas program  realizowany był wyłącznie na terenie Białegostoku. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku dostrzegając jego pozytywne skutki, które przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa młodym mieszkańcom Podlasia - zainicjowała proces rozszerzenia programu ,,Wychowawca podwórkowy” na teren powiatów woj. podlaskiego pod nazwą ,,Wychowawca podwórkowy II”.

Dzieci, które nie mają gdzie rozwijać swoich zainteresowań - wychodzą na ulicę, snują się po osiedlach sami wyszukując sobie zajęcia- często niezgodnego z przyjętymi normami. W związku tym Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Grajewie zaproponowała samorządom powiatu grajewskiego przystąpienie do programu „Wychowawca podwórkowy II”. Gminą, która przystąpiła do realizacji przedmiotowego programu jest Gmina Radziłów. Został on wdrożony wraz z rozpoczynającymi się wakacjami.  W Radziłowie  na terenie boiska szkolnego wychowawca prowadzi bezpłatne zajęcia sportowe z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Odbywają się one od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. Dodatkowo codziennie pod okiem dwóch stażystów Urzędu Gminy chętni mogą grać w tenisa stołowego w Sali nad garażami przy urzędzie gminy w Radziłowie.

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie oraz gmina Radziłów poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży ma na celu ograniczenie agresywnych i społecznie nieakceptowanych zachowań dzieci i młodzieży, a także rozwinięcie wśród nich zainteresowań sportem i możliwościami alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
KPP w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.