Programy unijne

Współpraca z Białorusią

  • Dofinansowanie projektów współpracy z Białorusią

Komisja Europejska ogłosiła program "Zdecentralizowana współpraca", mający na celu rozwój dialogu społecznego miedzy lokalnymi władzami a organizacjami promującymi prawa społeczne i kulturowe, działania wspomagające zmniejszanie ubóstwa, promowanie różnorodności kulturowej i walkę przeciwko nietolerancji.

Całkowity budżet programu wynosi 7 162 000 euro, przy czym na działania realizowane na Białorusi przeznaczono 950 000 euro.

Dofinansowanie projektów wynosi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych zadania, którego wartość powinna stanowić od 50 000 euro do 100 000 euro.

O granty mogą ubiegać się organizacje, których główna siedziba znajduje się na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej. Wnioski mogą być składane przez pojedyncze organizacje lub przez konsorcja. Działania określone w projekcie muszą być realizowane na terenie państw Unii lub Białorusi, a organizacje partnerskie w projekcie powinny mieć swoją siedzibę na terenie tego kraju.

W programie przewidziano dofinansowanie m.in. następujących działań:

  • kampanii publicznych;
  • kursów i szkoleń;
  • rozwoju struktur organizacji pozarządowych;
  • konferencji i seminariów;
  • wymiany studentów i pracowników naukowych;

Wnioski, w języku angielskim, można składać do 12 maja do godziny 16.00 czasu Kijowskiego, w siedzibie Delegacji Komisji Europejskiej na Ukrainę i Białoruś.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą przesyłać pytania na adres: andre.quirynen@cec.eu.int Pytania należy przesłać nie później niż na 21 dni przed datą zamknięcia naboru.

Więcej informacji: www.delblr.cec.eu.int/page2185.html oraz http://www.delukr.cec.eu.int/page38213.html

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.