Wiadomości

  • 8 komentarzy
  • 8806 wyświetleń

Wspieramy budowę obwodnicySpołeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Grajewa

Informuje

Kolejnym działaniem Komitetu po przeprowadzonych akcjach protestacyjnych w formie : blokady drogi krajowej Nr 61 oraz marszu protestacyjnym jest przygotowana korespondencja do kluczowych decydentów na szczeblu centralnym i wojewódzkim.

 

List wraz z katalogiem pytań przesłano do:


Prezesa Rady Ministrów – Pana Donalda Tuska

Ministra Infrastruktury i Rozwoju – Pani Elżbiety Bieńskowskiej

Wojewody Podlaskiego – Pana Maciej Żywno

Marszałka Województwa Podlaskiego – Pana Jarosława Dworzańskiego

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odział w Białymstoku

Cytat z treści Listu:

Wobec istniejącego stanu faktycznego zmuszeni jesteśmy zadać następujące pytania:

Dlaczego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaniechała dalszych prac planistycznych budowy obwodnicy Grajewa, podjętych w latach 2005-2006?

Dlaczego GDDKiA po sporządzeniu Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego nie wystąpiła do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie budowy obwodnicy Grajewa?

Jakie przeprowadzono badania, uzasadniające wyrażaną przez czynniki decyzyjne opinię, że wybudowana do 2020 roku trasa szybkiego ruchu S61 Via – Balitca odciąży ruch tranzytowy przez Grajewo od strony Augustowa?

Jaki związek z budową trasy Via Baltica ma budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego? Jeżeli ta obwodnica ma odciążyć potencjalny ruch tranzytowy we wspomnianej gminie, to jaki jest pomysł na odciążenie analogicznego tranzytu w Grajewie?

Jaki jest zamysł GDDKiA na odciążenie ruchu tranzytowego przebiegającego przez Grajewo drogą krajową 65, w pasie której pobudowano już obwodnice miast mniejszych niż Grajewo (tzn. Olecko i Gołdap)?

Kiedy planuje się realizację planowanej od wielu lat modernizacji skrzyżowania dróg krajowych 61 i 65 z drogami lokalnymi na terenie miasta Grajewo?

Społeczny Komitet Wspierania

Budowy Obwodnicy Grajewa


 ..........................................................................................................................................


Grajewo, 24.03.2014r.

 
 

Pan Jarosław Dworzański

Marszałek Województwa Podlaskiego


Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Grajewa, reprezentując głos mieszkańców miasta, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec braku jakichkolwiek konstruktywnych działań, które mogłyby poprawić stan infrastruktury drogowej obejmującej drogi krajowe na terenie Grajewa. Codzienny koszmar komunikacyjny może zniwelować wyłącznie funkcjonująca obwodnica miasta. Przedkładane scenariusze budowy trasy VIA Baltica – jako alternatywnego rozwiązania - stają się wyłącznie wirtualną obietnicą, a szósty już wariant wspomnianej trasy, nie gwarantuje jej realizacji.

Położenie Grajewa na przecięciu dwóch dróg krajowych o bardzo wysokim natężeniu ruchu tranzytowego, stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców; obniża standard życia mieszkańców domów położonych wzdłuż tras Nr 61 i 65. Każda modernizacja ciągu drogi krajowej Nr 61 (w tym regulacja sygnalizacji świetlnej) wyraźnie faworyzuje ruch tranzytowy, marginalizując tym samym ruch lokalny. Kilka razy w ciągu doby miasto przypomina niekończący się pociąg, załadowany składami 30 ton, które są przeciągane po niszczejącej tkance komunikacyjnej miasta.

Za niezrozumiały i niekorzystny należy uznać utrzymywany kształt skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Kolejowej, Szkolnej i Konopskiej – leżących w ciągi trasy Nr 61, brak tam oznakowań poziomych i niejasny sposób ustawienia poszczególnych torów jazdy. Stwarza to wysokie ryzyko kolizji i ogranicza bezpieczeństwo pieszych.

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 – jako dokument programowy dla województwa – pozostawia poza złudzeniami szanse na zmianę obecnej sytuacji. Trudno w dokumencie doszukać się potwierdzenia tezy o zrównoważonym rozwoju całego terytorium województwa.

Nie zgadzamy się z marginalizacją miasta Grajewo. Nie zgadzamy się z niejasną strategią kształtowania nowej sieci dróg. Nie zgadzamy się z niezrozumiałą polityką budowania obwodnic – w tym Bargłowa Kościelnego i Szczuczyna, z pominięciem obwodnicy Grajewa.

Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Grajewa przygotowuje akcję protestacyjną, która jest potwierdzeniem oburzenia mieszkańców wobec dotychczasowych działań czynników decyzyjnych, tj. Sejmiku Województwa Podlaskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Wobec istniejącego stanu faktycznego zmuszeni jesteśmy zadać następujące pytania:

Dlaczego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaniechała dalszych prac planistycznych budowy obwodnicy Grajewa, podjętych w latach 2005-2006?

Dlaczego GDDKiA po sporządzeniu Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego nie wystąpiła do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie budowy obwodnicy Grajewa?

Jakie przeprowadzono badania, uzasadniające wyrażaną przez czynniki decyzyjne opinię, że wybudowana do 2020 roku trasa szybkiego ruchu S61 Via – Balitca odciąży ruch tranzytowy przez Grajewo od strony Augustowa?

Jaki związek z budową trasy Via Baltica ma budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego? Jeżeli ta obwodnica ma odciążyć potencjalny ruch tranzytowy we wspomnianej gminie, to jaki jest pomysł na odciążenie analogicznego tranzytu w Grajewie?

Jaki jest zamysł GDDKiA na odciążenie ruchu tranzytowego przebiegającego przez Grajewo drogą krajową 65, w pasie której pobudowano już obwodnice miast mniejszych niż Grajewo (tzn. Olecko i Gołdap)?

Kiedy planuje się realizację planowanej od wielu lat modernizacji skrzyżowania dróg krajowych 61 i 65 z drogami lokalnymi na terenie miasta Grajewo?

 

Społeczny Komitet Wspierania

Budowy Obwodnicy Grajewa

 

niedziela, 26 marca 2023

Jak zrobić palmę wielkanocną?

Komentarze (8)

Kochani , porozmawiajcie z mieszkańcami i przedsiębiorcami ze Stawisk. Obwodnica otwarta niedawno, a już płacz ,że miasto umiera. Nikt z przejeżdzających już tam nie zagląda. Zamykają sklepy , likwidują miejsca pracy. Przejeżdzaając przez Stawiski sama chętnie zaglądałam do miejscowych sklepów , czasami zdarzało się , ze tankowałam paliwo , dzieci kupiły coś do picia -tak przy okazji . Teraz nie chce się zjeźdzać z obwodnicy i są już tego efekty. Pamiętajmy , ze każdy medal ma dwie strony , a kij dwa końce

Jeszcze w szczuczynie partacze od siedmiu bolesci na dobre nie zaczeli to nie skonczyli niech tam skoncza wstyd na cala polskie obwodnice maja tylko rolnicy bo do pol nie moga dojechac stawy pokopali a w jambrzykach to chyba rzeke zrobili nawer gleboko bo na 20 metrow gleboko zalosne

Bożena chrzanisz od rzeczy . W Niemczech każde miasto ma obwodnice i jakoś nie umierają. Twoje myślenie to typowe dla Polaków głupie myślenie i tłumaczenie przyczyn rożnych niepowodzeń

zamiast obwodnicy proponuję budowę, parkingów, barów, lewoskrętów, rond, stacji paliw i innych punktów usługowych wzdłuż dróg nr 61 i 65. Tylko tam mogą powstać miejsca pracy dla tubylców. Spieszcie się bo jak powstanie obwodnica to będzie już za późno.Niech będzie błogosławiony ten co pominął Grajewo w planowaniu obwodnic. Zapytamy się za kilka lat mieszkańców Stawisk, Szczuczyna i Bargłowa co im dała obwodnica. W Stawiskach wieczorem jest ciemno bo nie ma komu latarni palić na ulicach i nawet psy nie szczekają.

tAK to sę protestójta nie tyko u pPremiera, ale u Burmistrza w Starostwie i u wójta inno na dropge nie wyłazić i kierowców w wielkim poście do grzechu nie zmuszać.

Dobrze ! moze w koncu cos sie ruszy z ta obwodnica.

Smiertelne potracenie ul. Szkolna i Pilsudskiego.To wlasnie, miedzy innymi z tego powodu potrzebujemy obwodnicy.

Danka masz racje tylko żeby komitet od obwodnicy nie zmienił nazwy na Komtet obrony Komarów ,bo wtedy nic nie powstanie.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.