czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10240 wyświetleń

Wsparcie w ramach EFS

REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W ŁOMŻY ul. M.C. Skłodowskiej 1, tel/fax 086/216 33 26
Zaprasza Państwa do uczestnictwa w cyklu bezpłatnych szkoleń.
Temat: „Wsparcie przedsiębiorców w ramach EFS" Prowadzi: Pan Marek Świć - akredytowany trener PARP. Miejsce szkolenia: Łomża Budynek NOT, ul. Polowa 45 – sala 212
Termin szkolenia: 17 -18 .05.2007r. w godzinach: 9.00 do 16. 00 Na szkoleniu zapewniamy wyżywienie: obiad oraz poczęstunek (dwie przerwy kawowe). Gwarantujemy wysoki poziom wykładów oraz wartościowe materiały szkoleniowe.

 

PROGRAM SZKOLENIA REGIONALNEGO OŚRODKA EFS W ŁOMŻY
Temat: Wsparcie przedsiębiorców w ramach EFS

Szkolenie w dniu 17–18. 05.2007 Trener: Marek Świć Miejsce: Łomża

 

Dzień I

Godzina

Temat

09.30-10.00

Rejestracja uczestników szkoleń.

10.00-11.30

Wprowadzenie do problematyki EFS. Podstawowa terminologia.
geneza Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejska Strategia Zatrudnienia
Strategia Lizbońska
obszary wsparcia i zakres interwencji EFS

11.30-11.45

Przerwa na kawę

11.45-13.15

Typy projektów realizowane w SPO RZL.
projekty realizowane w ramach Priorytetu I
projekty realizowane w ramach Priorytetu II

13.15-13.45

Przerwa obiadowa

13.45-15.15

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach SPO RZL.
projekty szkoleniowe
projekty z udziałem przedsiębiorców
dostępne szkolenia w ramach działania 2.3 SPO RZL

15.15-15.30

Przerwa na kawę

15.30-17.00

Problematyka pomocy publicznej w EFS.
pojęcie pomocy publicznej
kategorie pomocy publicznej
pomoc publiczna udzielana w ramach EFS
dokumentowanie pomocy publicznej

17.00

Zakończenie szkolenia

 

Dzień II

Godzina

Temat

9.00-10.30

Nowy okres programowania 2007-2013.
nowe zasady programowania
nowe akty prawne
dokumenty programowe UE

10.30-10.45

Przerwa na kawę

10.45-12.15

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – podstawowe założenia
podstawowe założenia – priorytety krajowe i regionalne
system instytucjonalny
zakres wsparcia i grupy docelowe
alokacje finansowe

12.15-12.45

Przerwa obiadowa

12.45-14.15

Opis osi priorytetowych PO KL
zasady aplikowania o środki – projekty systemowe i z konkursu
zasady oceny projektów
kwalifikowalność wydatków

14.15-14.30

Przerwa na kawę

14.30-16.00

Wsparcie dla przedsiębiorców przewidywane w PO KL
projekty szkoleniowe
projekty z udziałem przedsiębiorców

16.00

Zakończenie szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniu
Sławomir Szulc
Kierownik projektu

 

Komentarze (1)

tylko by kawe pili

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.