niedziela, 5 lutego 2023

Wiadomości

Wieści z Radziłowa

Gmina Radziłów informuje, że prowadzona jest lista osób wyrażających chęć do zainstalowania w swoich gospodarstwach domowych instalacji OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Powyższa lista jest listą przedwstępną, tzn. złożona deklaracja nie jest wiążąca, gdyż uzyskane informacje posłużą Gminie do zbadania skali zainteresowania projektami, które można będzie realizować w niedalekiej przyszłości. Gmina Radziłów zachęca wszystkich interesariuszy do złożenia informacji w Urzędzie Gminy.

Szczegółowych informacji w Urzędzie Gminy Radziłów udziela p. Anna Bagińska, pokój 5, tel. 86 273 71 15.

 

W styczniu 2016 r. planowane jest wniosku o dotację WFOŚiGW w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym Gmina Radziłów zachęca mieszkańców do zgłaszania posiadanych zasobów wyrobów zawierających azbest celem ich usunięcia i zneutralizowania. Osoby posiadające zdemontowane zasoby są zobowiązane do złożenia informacji o ich posiadaniu.

Jednocześnie przypomina się, że dotacja nie dotyczy kosztów demontażu tychże elementów, a jedynie ich odbioru. Elementy powinny być składowane na zabezpieczonych paletach. Gmina Radziłów przyjmuje zgłoszenia do 22 stycznia 2016 r.

Celem złożenia informacji o posiadanych zasobach należy udać się do pokoju 3a w Urzędzie Gminy w Radziłowie (wnioski przyjmuje p. Dariusz Chrzanowski – 86 273 71 19).

 

W dniu 13.01.2016 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Łomża z Wójtem Gminy Radziłów.

Celem wizyty było omówienie zasad współpracy dotyczącej wspólnej realizacji projektu pn.: „Moja firma to jest to” polegającego na udzieleniu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców gmin. Wniosek aplikacyjny w konkursie w ramach działania 2.3 Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego został złożony pod koniec 2015 r.

Liderem projektu jest Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, natomiast partnerami: gmina Łomża, gmina Radziłów oraz gmina Stawiski. Planowana wartość projektu ma wynieść 1 781 092,80 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 1 734 652,80 zł. Rozstrzygnięcia konkursu należy spodziewać się na przełomie marca i kwietnia.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.