sobota, 25 czerwca 2022

Kraj

Ćwiczenia jednostek OSP

W dniu 21.10.2008r w Prostkach odbyły się ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Prostki.

W ćwiczeniach uczestniczyło 5 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz 1 zastęp PSP ( drabina mechaniczna). Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ewakuacyjno – ratowniczych w obiektach użyteczności publicznej. Jako obiekt wybrano Szkołę Podstawową. Założenie było następujące: w pomieszczeniu biblioteki szkolnej ( II piętro) doszło do zaprószenia ognia, a w wyniku tego do pożaru. O zdarzeniu poinformowano dyrekcję szkoły. Przeprowadzono ewakuację wszystkich uczniów oraz pracowników z budynku. Powiadomiono Straż Pożarną. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane. Jedna na klatce schodowej z kontuzją nogi – wymaga udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia i ewakuacji na zewnątrz. Druga osoba znajduje się w oknie palącego się pomieszczenia, ma odciętą drogę ewakuacyjną. Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia przystąpiono do gaszenia pożaru, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ewakuacji osoby znajdującej się w oknie budynku na II pietrze. Celem tych ćwiczeń była ocena zachowań uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia podczas akcji ewakuacyjno – ratowniczej. Doskonalenie działania i współdziałania zastępów OSP Gminy Prostki z zastępami JRG i podmiotami ratowniczymi biorącymi udział w likwidacji skutków zdarzenia. Ćwiczenia mają również na celu analizę zagrożenia pożarowego, dróg dojazdowych do budynku, sposobu ewakuacji osób z budynku, zaopatrzenia wodnego oraz rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego. Po zakończeniu ćwiczeń w miejscowej remizie odbyło się podsumowanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorządu. Ćwiczenia w ocenie wszystkich przebiegły bardzo sprawnie.

Po podsumowaniu wszyscy ćwiczący mogli spróbować pysznej grochówki.

foto: KPPSP w Ełku

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.