Wiadomości

Warmię czeka trudny rok

Choć runda jesienna rozgrywek III ligi zakończyła się 18 listopada, to życie w Klubie Sportowym WARMIA nie zamarło. Wybrany w dniu 8 listopada Zarząd Klubu, który na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następującym składzie:

- Marek Senderacki – Prezes Zarządu

- Krzysztof Piekarski – Wiceprezes Zarządu

- Wojciech Nietupski – Wiceprezes Zarządu

- Janusz Szumowski – Sekretarz Zarządu

miał w tym czasie zadanie znalezienia kandydata na trenera zespołu, który od stycznia poprowadzi WARMIĘ oraz prace nad budżetem Klubu na 2013 rok. Nie da się ukryć, że oba zadania były ze sobą mocno związane – od budżetu uzależnione są przede wszystkim możliwości kadrowe zespołu, co miało kluczowy wpływ na rozmowy z potencjalnymi kandydatami na szkoleniowca WARMII. Niestety żadnego spośród kilku kandydatów na trenerów nie mogliśmy zapewnić o możliwości wzmocnienia zespołu z prostej przyczyny – nie znając wielkości środków, które będą do dyspozycji Klubu w 2013 roku.


Ze względu na stały wzrost kosztów funkcjonowania Klubu oraz plan uruchomienia Akademii Piłkarskiej dla dzieci działającej przy WARMII Zarząd Klubu zwrócił się w połowie listopada do burmistrza i radnych miejskich z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia dotychczasowej kwoty, przekazywanej w ramach dotacji dla Klubu ze środków samorządowych. Kwota ta w 2012 roku wynosiła 250 tysięcy złotych. W odpowiedzi w dniu 26 listopada burmistrz Adam Kiełczewski poinformował Zarząd Klubu o wpisaniu w projekcie budżetu na 2013 rok kwoty 200 tysięcy złotych, czyli aż o 50 tysięcy złotych mniejszej niż w 2012 roku. W tej sytuacji Zarząd złożył wniosek do radnych miejskich o zwiększenie kwoty zapisanej przez burmistrza w projekcie. W dniu 28 grudnia na posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Miasta radny pan Adam Jankowski złożył wniosek o dokonanie poprawek w budżecie miasta w którym postulował o oszczędności w wysokości 77 tysięcy złotych oraz przekazanie z tak wygospodarowanej kwoty 50 tysięcy złotych dla WARMII i tym samym utrzymania wysokości dotacji z 2012 roku. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała poprawki o które wnioskował radny Adam Jankowski (warto podkreślić, że to właśnie pan Jankowski od sierpnia bieżącego roku jako jedyny z radnych przekazuje część swojej diety radnego na cele statutowe naszego Klubu, wspierając także inne organizacje na terenie naszego miasta).


Na piątkowej sesji Rady Miasta Grajewo burmistrz Adam Kiełczewski zgłosił projekt uchwały budżetowej w założonej przez siebie formie to jest bez poprawek Komisji Budżetowej. Jednak pomimo tego, dzięki poprawkom zgłoszonym przez radnego Jankowskiego radni uchwalili dodatkową kwotę 25 tysięcy złotych, która zostanie przekazana dla naszego Klubu. Reasumując WARMIA otrzyma z miejskiej kasy o 25 tysięcy mniej niż w 2012 roku, co biorąc pod uwagę wszystkie formy dotychczasowego finansowania naszego Klubu przez samorząd cofa budżet WARMII do stanu sprzed co najmniej pięciu lat. Uchwalenie tej kwoty przez radnych jest zarazem sukcesem ale i bolesną porażką Zarządu. Sukcesem, biorąc pod uwagę osiągnięcie wzrostu o 25 tysięcy złotych w stosunku do zapisanej przez burmistrza kwoty. Porażką – bo pomimo osiągniętych sukcesów w 2012 roku jakimi były zajęcie IV miejsca w końcowej tabeli III ligi sezonu 2011/2012 oraz organizacja meczu międzypaństwowego Polska – Łotwa do lat 19 w naszym mieście Klub otrzyma w 2013 roku o 10 % mniej pieniędzy. Nowy Zarząd Klubu, który rozpoczął działanie od utworzenia projektu Akademia Piłkarska dla dzieci stawiając na jeszcze większy niż dotychczas nacisk na pracę z młodzieżą w celu promowania wychowanków naszego Klubu na starcie otrzymał cios, który przyjmuje z pokorą. Nie lada wyzwaniem w tej sytuacji będzie dla Zarządu utrzymanie pozycji Klubu, która została wypracowana przez ostatnie lata. Okazało się, że polityka prowadzona przez kolejne władze Klubu polegająca na stawianiu na wychowanków i sukcesy w postaci wysokich pozycji w ostatnich sezonach gry w III lidze nie były w stanie przyczynić się do utrzymania dotychczasowego zakresu finansowania Klubu z miejskich środków. Biorąc pod uwagę brak głosów podczas sesji Rady Miasta wnioskujących o zwiększenie dotychczasowego budżetu naszego Klubu a jedynie dyskusję co do wysokości zmniejszenia dotacji nie sposób inaczej tego odbierać jak negatywne postrzeganie działalności Klubu przez władze naszego miasta.

Trzynasta lokata w tabeli III ligi po rundzie jesiennej, konieczność wprowadzenia znacznych cięć finansowych, które mogą dotyczyć przede wszystkim kosztów osobowych nie mogą napawać optymizmem przed rundą wiosenną III ligi. Działania Zarządu będą podporządkowane przede wszystkim równoważeniu się budżetu a więc zapobiegnięciu zadłużania się Klubu. Niestety, możliwy jest także spadek innych wpływów do kasy Klubu, gdyż WARMII nie będzie od stycznia stać na utrzymywanie jedynego etatu pracowniczego w Klubie – dyrektora Janusza Szumowskiego, którego zakres obowiązków obejmował również pozyskiwanie reklamodawców i darczyńców. Z dniem 31 grudnia 2012 roku etat dyrektora w Klubie w dotychczasowej formie ulega likwidacji.- informuje  Janusz Szumowski  dyrektor KS Warmia Grajewo

 


http://kswarmiagrajewo.org
http://www.facebook.com/warmia

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.