sobota, 25 maja 2024

Wiadomości

Używane auta z UE

Izba Skarbowa w Białymstoku uprzejmie informuje, że konsumenci - osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, które zamierzają nabyć używany środek transportu - np. samochód osobowy (tj. taki, który przejechał więcej niż 6 000 km a jednocześnie od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło więcej niż 6 miesięcy) w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, aby móc go zarejestrować w Polsce, powinny zgłosić się do swojego urzędu skarbowego i złożyć wypełniony formularz VAT-24. Jest to "Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu".

Do formularza trzeba dołączyć umowę kupna pojazdu lub fakturę, a także inne dokumenty jeżeli poświadczają one, że nie mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

Dokumenty te urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić przy wydawanym zaświadczeniu.

W odpowiedzi na w/w wniosek, organ podatkowy w terminie 7 dni wydaje zaświadczenie (na formularzu VAT-25), że na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku z tytułu przywozu danego środka transportu.

Izba Skarbowa w Białymstoku uprzejmie przypomina, że osoby kupujące auto w którymś z państw Unii Europejskiej powinny domagać się od sprzedającego wpisania na fakturę przebiegu auta. W znaczny sposób ułatwia to procedurą związaną ze stwierdzeniem czy, w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, auto jest nowe czy używane, a co się z tym wiążę czy sprowadzający takie auto musi płacić podatek VAT.


Jednocześnie przypominamy, że używany środek transportu np. samochód osobowy to taki, który przejechał więcej niż 6 000 km a jednocześnie od momentu dopuszczenia go do użytku upłynęło więcej niż 6 miesięcy. Osoby chcące zarejestrować taki samochód w Polsce powinny zgłosić się do swojego urzędu skarbowego i złożyć wypełniony formularz VAT-24. Jest to "Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu".


Do formularza trzeba dołączyć umowę kupna pojazdu lub fakturę, a także inne dokumenty jeżeli poświadczają one, że nie mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Dokumenty te urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić przy wydawanym zaświadczeniu.


W odpowiedzi na w/w wniosek, organ podatkowy w terminie 7 dni wydaje zaświadczenie (na formularzu VAT-25), że na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku z tytułu przywozu danego środka transportu.


Złożenie wniosku VAT-24 podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, a otrzymanie zaświadczenia VAT-25 – 150 zł.


źródło: Izba Skarbowa w Białymstoku

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.