Kultura i rozrywka

  • 4 komentarzy
  • 10568 wyświetleń

Uzdolnione Grajewianki

Zarząd Województwa Podlaskiego w styczniu br. podjął uchwałę w sprawie stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej na rok 2012. Przyznano 60 stypendiów (o 15 więcej niż w ubiegłym roku) uczniom z Województwa Podlaskiego uzdolnionym artystycznie.

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie powstały z inicjatywy Sejmiku Województwa Podlaskiego w roku 2005. Do 2009 roku liczba stypendystów wynosiła 30, w roku 2010 Sejmik zwiększył pulę stypendiów do 45. Obecnie zaplanowana pula środków wynosi 180 tys., zapewnia to miesięczne stypendia w wysokości 250 zł każde dla 60 uczniów, czyli liczba odbiorców zwiększyła się o kolejne 15.

W roku 2011 złożono 151 wniosków. Opiniowała je siedmioosobowa komisja, w skład której wchodziły cztery osoby wskazane przez Komisję Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Sejmiku oraz trzy osoby wskazane przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Przy opiniowaniu wniosków komisja brała pod uwagę:
- opinię jednostki składającej wniosek,
- dokumenty zaświadczające o zdolnościach dziecka,
- referencje,
- dostęp dzieci do instytucji, gdzie mogłyby rozwijać swój talent (pierwszeństwo do uzyskania stypendium miały dzieci z małych wsi i miasteczek)
- osiągnięcia z  ostatnich lat -  w przypadku dotychczasowych stypendystów.


Na liście z powiatu grajewskiego znalazły się:

- Magdalena Bryła, lat 18, Grajewo, talent: plastyka
- Magdalena Manturo, lat 18, Grajewo, talent: muzyka, plastyka


Gratulujemy!wtorek, 16 sierpnia 2022

Kino wakacyjnym z GCK za 8 zł

Komentarze (4)

Redakcjo! Nazwy mieszkańców miast zapisujemy małą literą. Tak z dobroci serca, na przyszłość.

to przez szacunek może:) - a co - o Magdaleeeno...Magdalee-enoo!

grajewianko! z małej litery! - duża litera jest przyjęta zawsze kiedy chcemy wyróżnić lub oddać szacunek komuś - a tu myślę należy się szacunek i pewnie o to chodziło!
w Grajewie jest też ulica urzędowo nazwana Ks. J. Popiełuszki - przez szacunek i hołd oddany osobie; u was wszystko jest takie proste - zwracać komuś uwagę - tak, u siebie trochę skromności - nie, po co jestem naj-!

też chciałabym coś takiego dostać, heh.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.