środa, 19 stycznia 2022

Wiadomości

Uważaj gdzie parkujesz !

W odpowiedzi na zapytania dotyczące umożliwienia parkowania na chodniku przy ul. Kopernika w Grajewie w ciągu drogi krajowej nr 61 Warszawa - Augustów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku informuje, że powyższy postulat nie może być spełniony ze względu na następujące uwarunkowania:

• Duże i ciągle rosnące natężenie ruchu pojazdów, w tym ciężarowych, w ciągu drogi krajowej, co powoduje, że już obecnie występują zakłócenia komunikacyjne i okresowe blokowanie przejazdu przez centrum Grajewa.

• Sąsiedztwo lub strefa oddziaływania skrzyżowania z drogą krajową nr 65 (z sygnalizacją świetlną), które coraz częściej pracuje na granicy przepustowości. W takiej sytuacji wszystkie czynniki wpływające na dławienie ruchu mają negatywny wpływ na funkcjonowanie skrzyżowania. Takim czynnikiem są m.in. pojazdy wyłączające się i włączające się do ruchu np. w przypadku realizacji funkcji parkowania.

•  Konstrukcja chodnika nie jest przystosowana do ruchu pojazdów. Projektant, opracowujący - na zlecenie GDDKiA - dokumentację na przebudowę drogi krajowej, nie przewidywał parkowania na przedmiotowym odcinku - nie widząc możliwości (miejsca) na zorganizowanie miejsc parkingowych.

• W strefie oddziaływania skrzyżowania oraz przy drodze o dużym natężeniu ruchu tranzytowego nie może być dopuszczone chaotyczne parkowanie z wykorzystaniem ciągów pieszych o zmiennej szerokości. Chodniki są przeznaczone dla pieszych, których w centrum miasta jest dość dużo. Natomiast parkowanie mogłoby dotyczyć tylko znikomej ilości pojazdów ze względu na ograniczenia terenowe, mnogość zjazdów, konieczność zapewnienia widoczności na wlotach dróg bocznych, itp.. Przy drodze klasy GP (główna, ruchu przyspieszonego), o dużym natężeniu ruchu, miejsca parkingowe mogą być lokalizowane tylko w sytuacji zapewnienia jednoznacznych warunków włączania się do ruchu - bez zagrożenia, że pas ruchu byłby wykorzystywany jako droga manewrowa. W przedmiotowym miejscu nie ma takich możliwości, a dopuszczenie parkowania wpływałoby na ograniczenie przepustowości skrzyżowania dróg krajowych oraz powodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.


Na wniosek właścicieli posesji  przy ul. Kopernika została wprowadzona pod znakiem B-36 tabliczka „ Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia", aby nie utrudniać dostawy towarów do sklepów położonych przy drodze. Już aktualnie jest to problem wymagający rozwiązania, ponieważ wiele pojazdów dostawczych zatrzymuje się na pasie ruchu blokując przejazd pojazdów poruszających się drogą krajową. Nie są natomiast podejmowane działania, aby dostawy zorganizować bez powodowania utrudnień w ruchu. Występowanie w tej sytuacji o miejsca parkingowe dla pojazdów klientów jest nieporozumieniem.

• Prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą towarów nie może się opierać wyłącznie na możliwości parkowania w pasie drogowym, a więc na gruncie Skarbu Państwa. Pas drogowy służy do zabezpieczenia potrzeb ogółu użytkowników w ruchu lokalnym i tranzytowym - z zapewnieniem przejezdności i ciągłości ruchu tranzytowego oraz odpowiednich warunków bezpieczeństwa ruchu.

• Zmotoryzowani klienci sklepów mogą korzystać z istniejących parkingów przy Placu Niepodległości. W pasie drogowym drogi krajowej nr 61 nie ma na to miejsca.


środa, 19 stycznia 2022

Ambulans za ponad 1 mln złotych

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.