czwartek, 28 października 2021

Wiadomości

UM Grajewo z certyfikatem ISO

UM Grajewo z certyfikatem ISO

Urząd Miasta Grajewo uzyskał certyfikat ISO, który potwierdza, że system zarządzania jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, czyli w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych własnych i zleconych, zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej, a także zapewniających rozwój regionu.


Według obowiązującej w Urzędzie Polityki Jakości, naszym celem jest przede wszystkim usatysfakcjonowanie Klientów poprzez sprawną, kompetentną i na najwyższym poziomie realizację zadań publicznych określonych w przepisach prawa, stałe podnoszenie standardu świadczonych usług oraz systematyczne doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z przyjętą Normą PN-EN ISO 9001:2009.


Cele Polityki Jakości będą realizowane poprzez:
1) zapewnienie Klientom fachowej i terminowej obsługi, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przy dążeniu do maksymalnego skracania czasu jej realizacji, w tym zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu komunikowania się z Klientem, poprzez udostępnianie i udzielanie przejrzystych, klarownych oraz kompleksowych informacji,

2) stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników Urzędu za pomocą różnych metod i form szkolenia,

3) dokonywanie zmian organizacyjnych i technicznych w kierunku ciągłego doskonalenia jakości obsługi Klienta oraz stwarzanie przyjaznych warunków pracy dla pracowników Urzędu,

4) realizowanie zadań stosownie do przyjętych procedur postępowania oraz prowadzenie stałego monitoringu ich skuteczności.
Kierownictwo i pracownicy Urzędu Miasta Grajewo zobowiązują się do realizowania założeń Polityki Jakości oraz działania w ramach systemu zarządzania jakością, w pełni odpowiadając za jakość wykonywanej pracy, a tym samym za skuteczne wdrożenie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie oraz zapewnienie środków i warunków na jego utrzymanie i rozwój.

/www.grajewo.pl/


czwartek, 28 października 2021

Ograniczenie wizyt w KP PSP w Grajewie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.