Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 9008 wyświetleń

UE dla przedsiębiorczych

PDM "UNIDROG" Sp. z o.o. Beneficjentem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje ....

W dniu 05 listopada 2004r. Spółka złożyła w Regionalnej Instytucji Finansującej w Białymstoku opracowany przez własne służby ekonomiczno-finansowe wniosek o dofinansowanie projektu "Zakup zestawu maszyn do układania nawierzchni bitumicznych" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

Wniosek złożony został przed pierwszym wyznaczonym na dzień 02.12.2004r. terminie składania wniosków i otrzymał numer SPO WKP/2.3/20/0020.

Wniosek o dofinansowanie pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej przeprowadzonej w Regionalnej Instytucji Finansującej i przekazany do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie otrzymał również pozytywną ocenę techniczno-ekonomiczną oraz merytoryczną.

W dniu 27 maja 2005r. zawarta została umowa nr SPOWKP/2.3/1/20/412 o dofinansowanie projektu określająca wydatki kwalifikowane na kwotę 1.156.600,00 PLN.

Beneficjent po spełnieniu warunków wynikających z umowy otrzyma dofinansowanie w kwocie 578.300,00 PLN, stanowiące 50% przewidywanych wydatków kwalifikowanych.

Dofinansowanie polega na pomocy w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego na zasadach refundacji, przeznaczonego na pokrycie wydatków kwalifikujących się do wsparcia z publicznych środków wspólnotowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych.

Projekt objęty dofinansowaniem zrealizowany został w pełnym zakresie rzeczowym i w całości opłacony w miesiącu grudniu 2004r. Koszty kwalifikowane zrealizowanego projektu ostatecznie zamknęły się kwotą 1.114.883,00 PLN, z czego dofinansowanie obejmuje kwotę 557.441,50 PLN.

Zakupiony zestaw maszyn do układania nawierzchni bitumicznych, składający się z rozkładarki mas bitumicznych oraz dwóch walców wibracyjnych, jest w eksploatacji i przynosi już zakładane w projekcie efekty.

W dniu 13.06.2005r. Spółka złożyła w RIF wniosek o płatność wraz ze sprawozdaniem z realizacji projektu i innymi niezbędnymi załącznikami.
www.unidrog.grajewo.com

e-Grajewo.pl

Komentarze (1)

Wielkie brawo może wreście wy bendziecie naprawiać drogi lub remontować tylko róbcie to dobrze nie wqiem kto łata nasze drogi ale jest to wyrzucenie pieniędzy w błoto nie róbcie tak jak inni to bendziemy was popierać

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.