środa, 17 kwietnia 2024

Wiadomości

Tydzień Kariery w MCK

          5 – 11 października "Ogólnopolski Tydzień Kariery" w MCK w Grajewie

          W związku z obchodami „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery” Ochotnicze Hufce Pracy podjęły się organizacji działań mających na celu promowanie poradnictwa zawodowego. Wojewódzkie otwarcie w/w inicjatywy odbyło się w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży, gdzie we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży, PUP, Odziałem Terenowym WUP oraz Publicznym  Gimnazjum nr 2 w Łomży zaproponowano młodzieży udział w spotkaniach, konferencjach, prezentacjach oraz warsztatach z zakresu poradnictwa zawodowego.

         Młodzieżowe Centrum Kariery w Grajewie również aktywnie włączyło się w obchody tygodnia zainicjowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwszego dnia doradca zawodowy MCK prowadził indywidualne poradnictwo w CEiPM w Łomży, zaś kolejne dni uroczystego tygodnia były adresowane przede wszystkim do młodzieży z powiatu grajewskiego, dlatego zajęcia odbywały się
w siedzibie MCK. Inicjatywa cieszyła się dużym powodzeniem. W ciągu pięciu dni
z grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego skorzystało 133 osób, które nabyły wiedzę i umiejętności niezbędne na współczesnym rynku pracy. Hasło przewodnie spotkań z doradcą zawodowym MCK w trakcie obchodów OTK brzmiało: „Poradnictwo jest potrzebne i każdy ma do niego prawo na każdym etapie swojego życia …” (Rezolucja UE 2008)

fot.1: Doradca zawodowy MCK podczas inauguracji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Łomży, dn. 5.10.09r.
fot.2: Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w MCK w Grajewie, dn. 8.10.09r.
fot.3: Warsztaty doradcy zawodowego MCK z młodzieżą ponadgimnazjalną dn. 9.10.09r.Autor: Magdalena Sawicka – doradca zawodowy MCK w Grajewie
Fot.: Magdalena Sawicka, Anna Bednarko – pośrednik pracy PPP w Grajewie

wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.