Oferty i promocje

  • 2 komentarzy
  • 8071 wyświetleń

Technik ochrony fizycznej

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Grajewo, ul. Mickiewicza 3 ,
tel 86 272 41 86 lub 605 997 059
e-mail: purzeczko@securitas.pl


    Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grajewie jest placówką oświatowa niepubliczną  prowadzoną przez Purzeczko – Grupa Securitas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łomży, Łomża ul. Nowa 3a W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzą:
                                                                                                          
  • Szkoła   Policealna   Zaoczna   –  kształcąca  w   zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia, na podbudowie szkoły średniej  o  2  letnim   cyklu   nauczania (4  semestry)
  • Ośrodek Kształcenia Kursowego prowadzący kursy, szkolenia dla pracowników przedsiębiorstwa i innych zakładów pracy
    Działająca w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Policealna Szkoła Zaoczna posiada uprawnienia szkoły publicznej. Słuchacze szkoły po zakończeniu nauki mają zapewnioną pracę w wyuczonym zawodzie,  a w trakcie nauki możliwość zatrudnienia jako nielicencjonowani pracownicy ochrony.    
     
    Absolwenci po ukończeniu Policealnej Szkoły Zaocznej będą przygotowani do realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Słuchacz pozna zasady wykonywania, organizowania i kierowania działalnością wewnętrznych służb ochrony.

    Technik ochrony osób i mienia spełnia wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
Szkoła zapewnia realizację praktyk zawodowych.
  
   Forma:
- zaoczna (soboty i niedziele)

Pierwsze spotkanie  i zajęcia odbędą się 7 września 2013 r. o godz 9.00  w budynku Zespołu Szkół  Nr 1 w Grajewie ul. Mickiewicza 3 


   Wymagane dokumenty:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- dwie fotografie 37 mm  x  52 mm,
- orzeczenie  lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki - skierowanie wydaje szkoła,
- oświadczenie o niekaralności (druk szkolny – wypełnia się przy składaniu dokumentów),
- podanie – (druk szkolny – wypełnia się przy składaniu dokumentów),
- numer dowodu osobistego, Pesel
Zapraszamy do naszej szkoły także kobiety  i dziewczęta

Promocja: obniżka kosztów kształcenia.
Masz pomysł i zdolności do podejmowania różnych zadań? Rachunek jest prosty. Za każdą osobę zapisaną do naszej szkoły za Twoim pośrednictwem, uzyskasz zniżkę w wysokości 10% czesnego za pierwszy rok nauki. Przyprowadzisz dwóch kolegów – zapłacisz 20% mniej, za pięciu – dostaniesz 50% zniżki na czesne za pierwszy rok nauki.
Promocja adresowana jest do wszystkich  przyszłych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego

Komentarze (2)

ile się płaci za ta szkołę ?

150 zł miesiecznie mój syn płacił.juz konczy i jest zadowolony

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.