Kultura i rozrywka

Tajemnice szczuczyńskich kryp

Dnia 22 października 2016 r. w Grajewskiej Izbie Historycznej odbyła się konferencja naukowa „Tajemnice szczuczyńskich krypt”.


Jako pierwszy zaplanowany referat pt. „Identyfikacja zmarłych duchownych pochowanych w kryptach kościoła w Szczuczynie” wygłosił dyrektor GCK – dr Tomasz Dudziński. Następnie głos zabrali pozostali prelegenci reprezentujący Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy uczestniczyli w badaniach krypt szczuczyńskiego kościoła. Adrianna Wojciechowska wraz z dr Magdaleną Krajewską przybliżyły procesy mumifikacji ciał osób zmarłych oraz ich przykłady z terenu Polski. Z kolei dr hab. (prof. UMK) Małgorzata Grupa wygłosiła dwa referaty. Pierwszy w zastępstwie Dawida Grupy, który z przyczyn zdrowotnych nie mógł dotrzeć na konferencję poświęcony był szatom liturgicznym, znajdujących się w wyposażeniu grobowym pijarów. Następny referat poświęcony był wyjątkowemu zabytkowi pozyskanemu w trakcie prac tj. jedwabnej chustce Marcina Szczuki z wizerunkiem Fryderyka III. W następnym referacie Magdalena Przymorska-Sztuczka omówiła czepki dziecięce znalezione w pochówkach w Szczuczynie. Najmłodszy z prelegentów, Sebastian Nowak przeprowadził w niezwykle barwny i interesujący sposób przedstawił zebranym przez podobieństw i różnice charakteryzujące strój staropolski na przykładzie – czechmana i żupana. Podczas przedostatniego wykładu Magdalena Majorek omówiła obrzędowość pogrzebową oraz związane z tym dary wkładane zmarłym do trumny. Ostatni prelegent, Marcin Nowak, omówił birety, znajdowane w pochówkach księży pijarów w Szczuczynie.
Każdej prelekcji towarzyszyły prezentacje ze zdjęciami z krypt kościoła w Szczuczynie. Zaś w trakcie prawie każdego z wykładów podkreślono wyjątkowość krypt szczuczyńskich nie tylko w skali naszego kraju, ale również w kontekście stanowisk archeologicznych i badań europejskich. Podkreślono, że prowadzone przez trzy sezony prace terenowe dostarczyły tak wiele materiałów do badań naukowych, iż ich interpretacja nadal nie jest zakończona, a one same stawiają nowe pytania badawcze.


Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem zgromadzonej publiczności. Świadczyły o tym licznie zadawane pytania i dyskusja, które się wywiązała. Zainteresowanie cieszyły się również trzy tomy publikacji „Tajemnice szczuczyńskich krypt”, podsumowujące dotychczasowe wyniki badań i wydane nakładem Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK.
Konferencja została zrealizowana przy wsparciu finansowym: Starostwa Powiatowego w Grajewie i Miasta Grajewo. Głównymi organizatorami byli: Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie i Grajewska Izba Historyczna, zaś współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Grajewie, Miasto Grajewo oraz Instytut Archeologii UMK w Toruniu. Patronat honorowy nad konferencją objął Dziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu - prof .dr hab. Stanisław Roszak. - informuje Marcin Jarosiński Grajewskie Centrum Kultury

 

poniedziałek, 6 lutego 2023

Finalistki Konkursu Miss Polonia

poniedziałek, 6 lutego 2023

Grajewo. Spotkanie autorskie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.