Wiadomości

Sztandar dla OSP Woźnawieś

W dniu 12 września 2010 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnejwsi otrzymała sztandar. Jest to jednocześnie uhonorowanie zasług OSP, która w ub.roku obchodziła 60-lecie swojej działalności.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji strażaków, celebrowaną przez Ks.Prałata Hieronima Mojżuka Dziekana Rajgrodzkiego w Kaplicy Św.Michała w Woźnejwsi.

Po poświęceniu sztandaru przez Księdza Dziekana, zebrani przemaszerowali kolumną prowadzoną przez rajgrodzką orkiestrę dętą do remizy strażackiej, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru. W tym doniosłym akcie uczestniczyły poczty sztandarowe OSP z Rajgrodu i Rydzewa oraz wielu mieszkańców i gości.

Starosta Grajewski Jarosław Augustowski oraz Antoni Milewski Członek Zarządu Głównego OSP, odznaczyli sztandar jednostki nadanym Brązowym Medalem ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA. 

 Następnie wręczono odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym strażakom, w tym najstarszym, którzy pracują już od 45. lat.

Prezes OSP - Jan Jasiński i Naczelnik OSP - Jarosław Bronakowski serdecznie podziękowali Komitetowi Honorowemu Fundacji Sztandaru oraz ofiarodawcom i sponsorom, którymi byli:

Zygmunt Dziądziak, Bank Spółdzielczy, Czesław Karpiński, Nadleśniczy Marian Podlecki, Andrzej Grajewski i Stanisław Kossakowski. 
Sztandar wykonały Siostry z OSB w Ełku.

 

Galeria zdjęć


Po uroczystości strażacy oraz goście uczestniczyli w zabawie tanecznej w miejscowej remizie.

                              Zygmunt Dziądziak
                  Prezes Zarządu M-G OSP w Rajgrodzie

                                 Przewodniczący

Komitetu Honorowego Fundacji Sztandaru dla OSP w Woźnejwsi

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.