Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 13013 wyświetleń

Sztandar dla JS "Strzelec"

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU DLA JS "STRZELEC"

      W sobotę 21 września 2013 roku, Jednostce Strzeleckiej1011”Strzelec” z Grajewa nadano sztandar, który nosi imię rotmistrza Wiktora Konopki.

     Podczas Pikniku Strzeleckiego, który poprzedził główną uroczystość, w rejonie placu przedkościelnego prezentowano wyposażenie i sprzęt służb mundurowych, Strzelca i Grupy Rekonstrukcji Historycznych 9 PSK z Grajewa. Uroczystości towarzyszyły zawody strzeleckie, konkursy, koncerty orkiestr z Ciechanowa i Szczuczyna.
Ciekawie przebiegł pokaz ratownictwa technicznego Państwowej Straży Pożarnej z Grajewa i Ochotniczej Straży Pożarnej ze Szczuczyna. Pokaz ten był nie tylko sprawdzianem umiejętności strażaków, ale i zapewnieniem środowiska, że ich wysokie kwalifikacje w coraz większym stopniu ratują ludzkie mienie, a nawet życie.
Również ciekawie zaprezentowali swoje wyszkolenie członkowie ZS „Strzelec”. Zrzeszony w jego szeregach kwiat młodzieży naszych i sąsiednich województw przypomina dla osób starszych początki ich własnego życia i myślenia nastawionego na patriotyzm, obronność i młodzieńczą przygodę.
       Po doznanych emocjach była, niby żołnierska, ale wyśmienicie przygotowana w szkolnej kuchni ZS w Niećkowie grochówka, która rzeczywiście na nogi postawiła wszystkich zmęczonych długotrwałą zabawą.
Po grochówce był czas na ewentualną sjestę.
Po niej odbyła się Msza Święta, którą celebrował i piękne słowa otuchy, szacunku inadziei do „Strzelców” wygłosił Jego Ekscelencja ks. bp Janusz Stepnowski, który w słowie do „Strzelców” m. in. powiedział: „ Strzelec, to Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Ci młodzi ludzie mogliby zająć się czymś innym, a Oni od stuleci, zrzeszają się w szeregach, w których wychowując się, niosą przykład dla innych i dumę dla Ojczyzny.(…).”
Uroczystość kościelna, której procedura oparta na powadze oraz barwach, napisach i grafikach pocztów sztandarowych: szkół, straży, policji i wojska, skłaniała do patriotycznej zadumy.
      Dalszy ciąg uroczystości odbył się na placu przed kościołem.
Na końcu ulicy Kościelnej, rozszerzającej się w stylu francuskim, biegnącej od parku dawnego rynku w kierunku kościoła /gdzie ulica zamienia się w przestrzenny plac/, wita nas krzyż ustawiony w 1892 roku. Tu, w historii miasta Szczuczyna, przed wejściem na msze, odbywały się: wiece, apele, demonstracje, pokazy prywatnych Wojsk Polskich, 4 Pułku Kozaków Dońskich, formowania szeregów harcerskich, itp. 
 
      Na tym placu, Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński, powitał zaproszonych na uroczystość gości. 
Zachowana przez gospodarza Miasta i Gminy kurtuazja, powiązana z tradycją naszego miasta, wytworzyła poczucie szacunku, przez co Szczuczyn i okoliczność nadania sztandaru zapamiętana będzie na dłużej.
 
      Po czynnościach określonych regulaminem, odbyło się nadanie sztandaru dla Jednostki Strzeleckiej 1011 Grajewo ZS „Strzelec” OSW.
Ten wzruszający akt musiał wyciskać u niektórych ludzi, czułych na losy Narodu i własne, łzy pokory przed Bogiem i Ojczyzną. Bez posiadania tych wartości głęboko w sercu - nie stwarzania pozorów, a jednocześnie aktywnego działania w tym kierunku, życie ludzkie traci motywacje. Ich miejsce wypełnia próżnia, która jest wstępem do wszelkiego zła.

      W piątek 20 września odprawiono Mszę Świętą w intencji rotmistrza Wiktora Konopki. Było to poprzedzenie sobotniego nadania sztandaru dla „Strzelca”.

       Od 21 września 2013 roku grajewski „Strzelec” posiada własny sztandar.
Sztandary, godła i barwy od zarania dziejów pełniły dumną i odpowiedzialną rolę nie tylko w wojsku polskim, ale i szkołach, związkach, wszędzie tam, gdzie je posiadano, czczono i oddawano za nie życie.
Emocje związane ze sztandarami potęgowały się w okresach wojen i utraty suwerenności. Wówczas to spontanicznie stawały się wartością ogólnonarodową.
Nasi „Strzelcy” symbolizują wierność tysiącletniej tradycji oręża polskiego, pośredniczą w więzi wojska ze społeczeństwem. Ich pośrednim celem była i jest świadomość umiłowania niepodległej Ojczyzny. Podobne cele prześwitały naszemu wojsku, były marzeniem Armii Krajowej i nadzieją każdego Polaka. 

     Po nadaniu sztandaru wysłuchano wielu krótkich przemówień w kontekście tej doniosłej ceremonii.

W patriotycznej uroczystości wzięli udział dostojni goście:

 Jarosław Augustowski - Starosta Grajewski
 Stanisław Kossakowski - Przewodniczący Rady Powiatu
 Dariusz Latarowski – Członek Zarządu Powiatu Grajewskiego
 Waldemar Remfeld – Członek Zarządu Powiatu Grajewskiego
 Piotr Milewski – Sekretarz Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie
 Albert Kochanowski – Przewodniczący Rady Gminy Wąsosz
 Witold Grunwald - Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczuczynie
 Grzegorz Robert Curyło - Przewodniczący Rady Miasta Grajewo
 mjr Andrzej Grzesiak – przedstawiciel d-cy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
 kpt. Robert Chupka i por. Rafał Franków – przedstawiciele 2 Batalionu Zmechanizowanego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
 Andrzej Jabłoński – Komendant Powiatowy PSP w Grajewie
 Arkadiusz Lichota – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie
 Wiesław Mursztyn – I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie
 Marian Podlecki - Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród w Tamie
 Marcin Waszczuk – Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej
 Inspektor Związku Strzeleckiego Sławomir Szczerkowski – Dowódca Małopolsko-Śląskiego Okręgu Strzeleckiego
 Chorąży Związku Strzeleckiego Ludwik Komar - dowódca Jednostki Strzeleckiej Białystok
 Młodszy inspektor Związku Strzeleckiego Cezary Kasprzak - dowódca Jednostki Strzeleckiej Ełk
 Starszy sierżant Związku Strzeleckiego Fabian Kowalewski - dowódca Jednostki Strzeleckiej Suwałki
 Jacek Piotrowski - Główny Inspektor Wojskowy Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW
 Piotr Augustynowicz – Komendant Polskiej Organizacji Wojskowej w Ełku
 Bożena Zakrzewska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
 Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Szczuczyn oraz powiatu grajewskiego
 Robert Łepkowski – Prezes OSP w Szczuczynie
 Mirosław Rainko - Dyrektor Banku Spółdzielczego
 Antoni Dudziński - Prezes TP9PSK
 Tomasz Dudziński – Dyrektor Grajewskiej Izby Historycznej
 Janusz Bagiński - Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
 Waldemar Szycik – Prezes Klubu Sportowego Maratonka Grajewo
 Krzysztof Chełmiński - Naczelnik OSP Grajewo
 Karol Chodkiewicz - Zastępca Nadleśniczego Rajgród
 Poczty sztandarowe
 Media. 

      Sztandar został ufundowany przez przedstawicieli instytucji i osoby poczuwające się do obowiązków wyższego rzędu. Organizatorami byli: Przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru, Przewodniczący Zarządu JS 1011 Grajewo, Starosta Powiatu Grajewskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Szczuczyn.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 


     Tekst, zdjęcia i film: Stanisław Orłowski 

 * Czytaj podobny tekst: http://www.e-grajewo.pl/wiadomosc,Rotmistrz_Wiktor_Konopko,18255.html


wtorek, 21 marca 2023

Kondolencje

Komentarze (2)

..." pokazy prywatnych Wojsk Polskich, 4 Pułku Kozaków Dońskich, formowania szeregów harcerskich"... będąc na uroczystości nie widziałem prywatnego Wojska Polskiego, bo takie nie istnieje, harcerzy też jakoś nie widziałem, a co do kozaków to rzecz ma się chyba inaczej bo byli to przedstawiciele 9 PSK z Grajewa. Rozumiem , że w potoku słów mówiących o wzniosłych ideałach pominięta została rzeczywistość obecna na tej uroczystości zgoła wielce szacownej organizacji. Z pozdrowieniami dla członków Strzelca wdzięczne słowa podziękowania dla fundatorów sztandaru i organizatorów uroczystości.

9PSK nie podpisuj się tak, nic cię do tego nie upoważ nia. Historię poznaj, bo majaczysz.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.