Wiadomości

Szkoła, która nauczy tańczyć

    Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie rozpoczęła nowy rok szkolny z 49 nauczycielami. Jest to pełna obsada kadry pedagogicznej z odpowiednimi kwalifikacjami. W szkole uczy się 585 uczniów w 26 oddziałach. Budynek posiada 19 izb lekcyjnych, w tym 8 do nauczania zintegrowanego i 11 izb dla klas IV-VI. W godzinach 8-16 uczniowie korzystają z hali sportowej MOSiR. Wszyscy uczniowie kończący klasę czwartą znać będą podstawy tańca towarzyskiego.

    Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza od lat uczestniczą w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych.  Sukcesy, jakie osiągają zawdzięczają ogromnemu wysiłkowi intelektualnemu oraz wielu godzinom treningów. Liczne i różnorodne konkursy (z nagrodami) organizowane przez nauczycieli szkoły wpływają na rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów, wdrażanie do samokształcenia, pobudzanie twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, wyłonienie i promocję uczniów zdolnych jak również wymianę doświadczeń między uczniami i nauczycielami.

Nauczyciele dumni są z wyników uczniów osiąganych na sprawdzianach szóstoklasisty. W ostatnich latach osiągali oni najwyższe wyniki w mieście, wyższe wyniki niż średnia powiatu, województwa, kraju. ( http://www.egzaminy.scholaris.pl/2007/index.php)

e-Grajewo.pl

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.