sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Szczuczyńskie foto-migawki

N a   b i e ż ą c o.  Nr 4 (4)
 
1. Ekrany na ul. Łomżyńskiej
      Od kilku dni, na ulicy Łomżyńskiej w Szczuczynie, wzdłuż chodnika przy posesji nr 3, pojawiły się estetyczne ekrany. Chodnik w tym miejscu jest bardzo wąski i stwarzał dotychczas realne zagrożenie dla pieszych, szczególnie dla najmłodszych i najstarszych. Inni, starali się uciec przed nadjeżdżającym pojazdem, żeby nie ulec ochlapaniu wodą lub błotem. Śnieżną zimą, prowadziła tędy wąska, leśna ścieżynka. Ponadto budynek stojący w zasięgu stałego wpływu na brudzenie i namakanie, teraz będzie miał częściową osłonę. Przez kilka lat utrzyma się jeszcze nadmierny hałas, wyjących non stop silników, wpisany na stałe w prawa miejskie
   Przezroczystość zastosowanych ekranów, poza osłoną przed ochlapaniem, pozwala widzieć przechodniów z przeciwnych stron w razie ewentualnego zagrożenia.
Pieszy czuje się teraz bezpieczniej, a szczególnie dzieci, które podczas przejścia na tym odcinku, narażały się na dodatkowe stresy. Ciężarowy kolos, z braku dystansu, mógł w każdej chwili zaczepić idące dziecko do szkoły za plecak. Doświadczenie pokaże, czy ze względu na przestępczość, można będzie wieczorem chodzić bezpiecznie między ekranem a ścianą.
   Licząc na kulturalną, szczuczyńską młodzież, ekrany przetrwają długo bez konieczności oglądania na nich koszmarnych figur.

2. Pawełki cieszą się
      Na Osiedlu Pawełki, już od miesiąca, trwają wznowione prace, zmierzające do pełnej realizacji zadań. Zdaniem Burmistrza Szczuczyna, jest to najważniejsza inwestycja w mieście. Zakończenie prac, było wstępnie planowane na rok 2012. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i infrastruktury drogowej na Osiedlu Pawełki, ulicy Nadstawnej, Stodolnej i wsi Świdry Wissa.
   Ulice są rozkopane. Utrudnia to swobodne przemieszczanie się. Jednak taki stan chaosu, w okresie remontów, jest nieunikniony. Większość mieszkańców wie, że aby zrozumieć otaczające nas zło musi być wśród nas miejsce dla nadziei, dla dobra. Parafrazując tę analogię dopuszcza się zrozumienie, że aby było dobrze wpierw musi być źle. Na taką kolej rzeczy mieszkańcy O. Pawełki czekali cierpliwie ponad 30 lat.
Są też świadomi, że niezasadne przedłużanie terminów wykonania zobowiązań, powinna zniechęcić wykonawców możliwość naliczania kary za zwłokę. Tak jak czyni to Generalna Dyrekcja, naliczając ok. 50 tys. zł kary za każdy dzień zwłoki.
 
- Problemy Osiedla Pawełki;

- Kanalizacja dla Osiedla Pawełki

- Szczuczyńskie foto-migawki; 

 3. Modernizacja drogi krajowej Nr 58
        Zgodnie z planowanym terminem dobiegła końca rozbudowa drogi krajowej nr 58. Droga w kierunku Białej Piskiej, jest równorzędną do drogi krajowej nr 61. Na jej pięciokilometrowym odcinku, od granicy woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego do ul. J. Kilińskiego, prace rozpoczęto 12.08.2009 roku.
   Nowa nawierzchnia zachęca do szybszej jazdy, pod warunkiem przestrzegania rozsądku zgodnego z przepisami ruchu.. Szerokie, obustronne i równe chodniki również zachęcają do swobodnych i bezpiecznych spacerów. Cała ulica Graniczna, a dalej trasa Chojnowo, Czarnówek wygląda imponująco. Nowy pas drogowy zdecydowanie wpłynął na walory estetyczne miasta i wsi.

- Rozbudowa drogi:
- Szczuczyńskie foto-migawki 1;

4. Renowacja figury M.B. w Skajach
       Dobiegają końca zabiegi uzupełniające przy remoncie obiektu sakralnego i gruntownej zmiany otaczającego środowiska.
 Renowacja 98 letniej figury M.B., została wykonana na dwa lata przed obchodami 100-nej rocznicy fundacji tego obiektu.
   W ogólny zakres prac, trwających od maja do października 2010 r., weszła renowacja figury M.B., wycięcie ostatnich, starych lip, niwelacji terenu, zbudowanie nowych podwójnych ogrodzeń, utworzenie kamiennej podstawy cokołu, zbudowanie asymetrycznej, betonowej kompozycji estetycznej wokół ogrodzenia, nasadzenie młodych lip.
   Wykonanie tak dużej ilości prac i poniesienie nakładów finansowych było możliwe przy współudziale mieszkańców całej wsi. Dzisiejsza solidarność potwierdza działania mieszkańców, z lat minionych, w ich prywatnej królewszczyźnie. Grupowa mobilizacja sił udowadnia też, że człowiek jest istotą społeczną.
   Figurę M.B., której fundatorem był fanatyk religijny Adam Chmielewski (ojciec Piotra seniora 1880-1963), postawiono w nocy 14-15.06.1912 r., w miejscu drewnianego krzyża. Wewnątrz drewnianego ogrodzenia, w 1913 r., posadzono 12 długowiecznych lip, które uważano za drzewa opiekuńcze, święte i nazywane drzewami Sądu Ostatecznego. Fundacja była przejawem wdzięczności za dokonaną komasację gruntów.
   To nieobliczalne w skutkach działanie, mieszkańcy dokonali w ostatnich 5 latach zaboru rosyjskiego i panowania ostatniego cara Rosji(zamordowanego), Mikołaja II Aleksandrowicza Romanowa.
   Poprzedni, bardzo poważny remont całego obiektu i zastosowanie metalowego ogrodzenia, został wykonany w 1962 r.

- Kapliczne wieści-Skaje (I); 

- Kapliczne wieści-Skaje (II); 

                Tekst i foto.: Stanisław Orłowski

piątek, 27 maja 2022

Dzień targowy 27.05.22 r.

piątek, 27 maja 2022

"Kleszczowa" mapa

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.