środa, 8 lutego 2023

Szczuczyn

  • 16 komentarzy
  • 9958 wyświetleń

Szczuczyńska obwodnica

  OBWODNICA SZCZUCZYNA JEST CZYNNA     

Wymarzona obwodnica Szczuczyna, mimo sześciokrotnego przekładania jej terminu otwarcia,  od 13 listopada 2015 roku jest udostępniona dla ruchu.   

Mimo, że po raz pierwszy miałem możliwość wjechać na nią już 14.07.2015 a drugi raz12.10.2015 r., to przy jeździe przez jej ośmiokilometrowy odcinek,  w piątek 13 listopada, rozpoznałem więcej szczegółów w sąsiedztwie dotychczas nieznanych. Obcych, bo nieoglądanych  dotąd z nowych miejsc, w innej perspektywie i scenerii. A i Szczuczyn z oddali wygląda jak aglomeracja – szczególnie nocą. Łatwiej też jest zabłądzić i pojechać np. z Grajewa do Warszawy niż mieć chęć skręcenia do Szczuczyna w drogę krętą i odstawioną do lamusa.

Po wstępnym przekazaniu obwodnicy dla użytkowników, obowiązuje na niej prędkość 70km/h, a po pełnym zakończeniu prac dopuszczalna prędkość na odcinku jednojezdniowym wyniesie 90, a na dwujezdniowym 100 km/h. 

Obwodnica wyprowadziła ruch tranzytowy ze Szczuczyna i przeniosła go ośmiokilometrowym łukiem na północ i północny-zachód. Miasto zdominowała cisza na ciągu ulic Łomżyńskiej, Kilińskiego i Szczuki. Trudno przewidzieć, czy i kiedy wystąpić może tęsknota za byłym zgiełkiem, w konglomeracie różnych dźwięków: hałasie, wymuszonego pośpiechu, drżenia ścian, piskiem opon i żelastwa – odgłosów, spowitych zapachami toksycznych spalin.      

 

Z miesięcznym wyprzedzeniem rozpoczęła i terminowo zakończyła budowę obwodnicy Stawisk polska firma – spółka budowlana BUDIMEX. Szczuczyńska obwodnica w tej samej technicznej klasie GP (docelowo S) stworzyła historię.  

Pierwsze prace przy budowie szczuczyńskiej obwodnicy GDDKiA przekazała 27 sierpnia 2012 roku firmie FCC bazującej w Hiszpanii.  W ciągu 15 miesięcy od rozpoczęcia robót obwodnica miała być oddana do użytku, a jej zakończenie przewidywane było na koniec 2013 roku.  

Jednak firma FCC okazała się niewydolną. Po niepełnym roku z dniem 22.06.2013 roku GDDKiA odstąpiła od umowy z nią ze względu na duże opóźnienia, itp.

Hiszpańska FCC wykonała cześć robót ziemnych i część obiektów mostowych, ale realizacja była jedynie na poziomie 12 %. FCC, po różnych fortelach, pozostawiła nieopłaconych podwykonawców, których uwzględnione wnioski opłaciła Generalna Dyrekcja (GDDKiA) na sumę 1,8 mln zł.

             GDDKiA we wrześniu 2013 r. ogłosiła kolejny przetarg na dokończenie obwodnicy Szczuczyna. W sierpniu 2014 r. podpisano umowę z polską firmą POLAQUA. Na realizację obwodnicy przewidziano  tym razem 13 miesięcy, bez wliczania okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca,  oraz pięcioletnią gwarancję  na wszystkie wykonane prace.  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Pol-Aqua" SA z Warszawy, na siedem firm uczestniczących w przetargu, zgodziła się wykonać prace na przyszłej drodze S61 w określonym terminie i najtaniej, bo za 126,2 mln zł.

Solidnie wykonywane prace przez polską firmę, z czego zadowolone jest kierownictwo mieszczące się w Szczuczynie przy ul. Łomżyńskiej 25 i Kilińskiego 61a, wskazują na gwarantowane i całkowite zakończenie prac przewidywanych na około 11 grudnia 2015 roku.  

Zatem obwodnica Szczuczyna była realizowana od 27 sierpnia 2012 do 11 grudnia 2015, ale z dwuletnim opóźnieniem. 

Według dyrekcji całkowita wartość obwodnicy w której skład wchodzi dokumentacja, wykup ziemi, archeologia, roboty budowlane i nadzór  – wyniosła 198 535 400,00 zł.

Warto zapamiętać, że w okresie realizacji drugiego kontraktu w zakresie budowy obwodnicy Szczuczyna udział brali i na podziękowania od mieszkańców zasłużyli: zamawiający– GDDKiA Oddział w Białymstoku, projektant – Transprojekt Gdański, Kierownik Projektu – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gajek, nadzór autorski – TRAKT Katowice, Kierownik Budowy–Wacław Zięba, Inżynier Kontraktu – Lech Bielczenko. Siedziba na czas budowy była przy ul. Kilińskiego 61a i Biuro budowy z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej 25 w Szczuczynie. Nadzór Inwestorski–Getinsa Payma S.L. Madryt (Hiszpania) i wspominany już wykonawca –POLAQUA. Wszelkie problemy starał się jak najlepiej rozwiązywać rzecznik białostockiego oddziału GDDKiA – Rafał Malinowski. 

Aktualnie trwają prace przy wykańczaniu nawierzchni na drogach serwisowych oraz wykończeniowe i  porządkowe. 

Obwodnica Szczuczyna, jako przyszła droga ekspresowa S61 w kierunku Litwy, połączy  państwa nadbałtyckie. Docelowo, jako Via Baltica uzyska na całej długości drugą jezdnię, gdzie w tej chwili dwie jezdnie są jedynie na obiektach inżynierskich i na wjeździe na węzeł. 

 

Obwodnica jest bez wątpienia dla mieszkańców miasta wielkim dobrem. Jednak inna grupa społeczna – rolnicy, mają uzasadniony żal do budowniczych i oczekują na odszkodowania. Obca firma FCC „rozpaprała” , jak mówią pokrzywdzeni, ich uprawne tereny i dotychczas nie ma chętnych do udzielenia ekwiwalentu i wykonania prac porządkowych na ich własności. 

Nikt nie musi pouczać gospodarności rolników, oni doskonale wiedzą nie tylko „co w trawie piszczy”, ale mają świadomość, jak mają wyglądać inne czynności, a szczególnie dotyczące ich strat finansowych.  Budowa nowej drogi niepotrzebnie wniosła niezadowolenie z powodu przerwania dostawy wody do wsi Koniecki Małe,  spowodowania  strat rolników ze wsi Jambrzyki i innych. Do budowy obwodnicy rolnicy udostępnili swoje pola na przechowanie pryzm żwiru i maszyn, a firma FCC opuściła budowę i rolników bez rozliczenia.  Odszkodowania z tytułu poniesionych strat w rolnictwie mogą sięgać kilku milionów złotych. Rolnicy rozumieją, że uporządkowanie terenów dużo kosztuje winnych tego stanu rzeczy. Firmę należy uświadomić, na jakie straty narazili rolników, podczas trzyletniego ugorowania rolniczych gruntów, z których nie było zbiorów i za które nie otrzymali dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej. 

Pokrzywdzeni rolnicy nie mogą w pełni cieszyć się obwodnicą przebiegającą przez byłe ich grunta, ani przez przyległe do nowej drogi ich ziemie. Pola te stanowią widok terenów bitwy pod Grunwaldem: karcze, pryzmy ziemi, rowy, doły, kamienie, etc. A może nawet, stoją gdzieś tam dwa miecze dla obrony przed wykonaniem swoich powinności wobec pokrzywdzonych gospodarzy?

 

Pisaliśmy nie raz na e-Grajewo.pl, który to portal jest suwerennym obrońcą wszystkich i tego, co tyczyło pilnej potrzeby powstania obwodnicy, utrzymania ulic i gospodarności. Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński, dwa lata temu monitował do GDDKiA o utrzymanie terenu przyległego  we właściwej kulturze, tyle, że dyrekcja czuje się w roli dyktatora i jest nietykalna.

Przed całkowitym oddaniem obwodnicy do użytku i zejściem z budowy ludzi ze sprzętem, burmistrz w listopadzie  br. spotkał się z rolnikami, mediami i pełnomocnikami firm  w celu ustalenia odpowiedzialności za uprzątnięcie terenów i odszkodowania.

Dopiero po dokonaniu rozliczenia, nie tak jak zrobiła FCC, razem z podróżującymi i GDDKiA będziemy cieszyć się z pełnego sukcesu uzyskanego przez budowę obwodnicy. Jednak GDDKiA z wieloma sprawami się opóźnia.

 

             Kapliczka należąca do wsi Danowo pozostała w terenie anektowanym przez nowy pas drogowy. Stoi tam jak skazana na poniewierkę. Wątpię, czy w powstałej dolinie lub urwisku przejeżdżający chrześcijański kierowca zauważy polską kapliczkę i przypomni sobie o zaniechanej modlitwie. Z wrażenia będzie przez 8 km obwodnicy myślał – co oni tam uczynili!? Czy w naszych, dziwnych czasach są jeszcze święci, ci co się przed kapliczką modlą, ale i ci co na tym zarabiają,  żeby szanując obiekt sakralny uznać za konieczne przeniesienie go w stronę drogi do Danowa, w podobne usytuowanie, jak stała poprzednio. A jeśli już ktoś tak myślał, a  GDDKiA też wiedziała w jakim kraju żyje, to trzeba było przemieścić tę kapliczkę we właściwym czasie i nie uważać, że inni modlą się pod figurą, a……  Zatem, uszanujmy relikty naszej wiary i jej ponad tysiącletnie  zawierzenie, a w ten sposób uszanujemy sami siebie i innych.     

GDDKiA, bo ona jest autorytetem i głównym sprawcą rozliczeniowym, nie tylko wykonawczym, pozostawiła ulice Szczuczyna wykorzystane do maksimum. Stan ulic można określić obrazowo: fałdy, góry, rowy, wprost Himalaje – podobne do ciasta  „karpatka”. Już w pierwszych dniach wiadomości o zatwierdzonej budowie, potem wejścia na tereny obwodnicy pisaliśmy na łamach e-Grajewo.pl o stanie ulic, potrzebnych zatokach, zadrzewieniu, czystości, rondzie, moście na Księżance, zmiany ruchu na tzw. Baranach (ul. Sportowa), oraz o pilnym remoncie ulic przed oddaniem obwodnicy. I nic! 

Obwodnica powstała nie z miłości do utrudzonych mieszkańców Szczuczyna, ale, że jest potrzebna szybka droga dla innych i dla innego celu. Szanując zadania i trud  GDDKiA społeczność miasta zdecydowanie pyta, czy Dyrekcja nie chcąc naśladować zachowania FCC, zostawi po sobie użyteczne powierzchnie wyeksploatowanych ulic Szczuczyna, łącznie z całym pasem drogowym? 

 

                                                Zdjęcia i tekst: Stanisław Orłowski  

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Obwodnica stworzyła własną wersję historii:

 

  1. 20.03.2008 r.: http://e-grajewo.pl/wiadomosci,6558,.html
  2. 02.10.2008 r.; http://e-grajewo.pl/wiadomosc,Droga_smierci_nr_61,7756.html
  3. 30.09.2012 r.; http://e-grajewo.pl/wiadomosc,Sokoly._Badania_archeologiczne,18309.html
  4. 06.10.2012 r.; http://e-grajewo.pl/wiadomosc,Pierwsza_obwodnica_w_powiecie,18365.html
  5. 17.05.2013 r.; http://e-grajewo.pl/wiadomosc,Obwodnica_Szczuczyna_,20005.html
  6. 22.05.2013 r.; http://e-grajewo.pl/wiadomosci,6558,.html
  7. 18.08.2013 r.; http://e-grajewo.pl/wiadomosc,Obwodnica_Szczuczyna,20638.html

poniedziałek, 6 lutego 2023

Wieści z SP w Szczuczynie

sobota, 4 lutego 2023

Ogłoszenie

Komentarze (16)

Kapliczka, niemal zasypana, robi wrażenie przygnębiające. Mam nadzieje że ją przeniosą, za każdym razem gdy przejeżdżam obok niej zastanawiam się kto tego nie dopilnował i dlaczego.

Wojti masz rację,kapliczkę wystawiono na szyderstwo a ksiądz udaje że się modli.Rolników też poniżyli. Ja się cieszę,że jest jedyny taki Portal, który broni ludzkich spraw.Dziękuję.

Prawie 200mlnzł ??!! Za ten kawałek drogi ? Skandal!

Z tą kapliczką ta pan ma racje. Została w dole i nikt o niej nawet nie wspomni że jest zagubiona tą piekną jezdnią. Bardzo prosimy o potraktowanie poważne tej sprawy.

kapliczkę to i ja widziałem może ktoś by coś z tym wreszcie !!

A co z obwodnicą Grajewa czy umarła śmiercią naturalną ?????

Frank, jeśli wasze władze was nie informują to muszę Tobie i innym szepnąć.Z Danowa do Ełku będzie nowa droga aż do Budziska.Ona stanie się waszą obwodnicą
Zapanuje w Grajewie cisza,izolacja od DK61.Pozostanie dalej droga z Białegostoku, ale tam jest ruch mały. W 2017 będą robić. Pomogłem co nie co?

Na nowej obwodnicy nie podobają mnie się zniszczone przez płynącą wodę rowy przebiegające wzdłuż drogi 58 ul.Graniczna.
Widziałam już zniszczone przez tir płytki nowo ułożonego chodnika. Czy odbierający zwrócą na to uwagę?

Roma a mnie się podobają!

źle oznaczone są zjazdy do szczuczyna od strony Grajewa,bo napisali Danowo,a od strony Łomży sokoły i jak ktoś nie wie to musi jechać całą obwodnicą i na końcu dopiro zjechać trichę niedopilnowany bubel

Lucy ty masz problem ze wzrokiem to tylko chyba słuchasz

mnie się podoba Szczuczyn!

Do www: Wszystko jest dobrze oznaczone. Zjazd do Szczuczyna jest na wezle z droga nr 58, gdzie masz 3 pasy ruchu i bez żadnego ryzyko możesz zjechać z obwodnicy. Zjazd Danowo powinien być wykorzystywany tylko przez tamtejszych mieszkańców.

Do www: Zauważ ze z obwodrnicy Stawisk są 3 oznaczenia do zjazdu to dlaczego Szczuczyn ma mieć tylko jeden zjazd oznaczony? (Może ten wpiis dopuści moderator opiniodasca)

Zaakceptowano budowę drogi S61 zwanej Vie Baltica więc ponownie będzie rozkopana obwodnica ponieważ ma stanowić jej część a obecnie nie spełnia tych kryteriów.

To fakt, za jakies dwa lata obwodnica będzie rozkopana ale w niedużej części, bo z dzisiejszej obwodnicy częścią via baltici jest głównie istaniejacy już dwupasmowy odcinek, wiec zapewne rozkopana będzie tylko część do wybudowania nowych zjazdów.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.