Wiadomości

  • 33 komentarzy
  • 14060 wyświetleń

Szczuczyn ma swój hejnał

    Od godziny 11.00, siódmego marca 2014 roku, zwolennicy pozytywnej wizji Szczuczyna mogli współuczestniczyć w oficjalnym przekazaniu do eksploatacji biurowca UM, po jego generalnej przebudowie.

    Przed wejściem do budynku Urzędu Miasta trzymano białoczerwoną wstęgę. Jej symbolicznego przecięcia dokonał burmistrz miasta oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i wykonawców. Podczas zwiedzania pomieszczeń, goście byli pełni zachwytu, po czym zebrali się w dużej sali konferencyjnej. Uroczystość była połączona z 43. wyjątkową sesją Rady Miejskiej, której tematem było wdrażanie podjętych działań inwestycyjnych gminy. 

    Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej - Witold Grunwald, który po chwili przekazał głos Burmistrzowi Szczuczyna Arturowi Kuczyńskiemu. Na oczekiwaną chwilę oddania budynku (rozpoczęcie remontu w 2012 r., zakończenie w lutym 2014 r.) władze miejskie zaprosiły dostojnych gości z Białegostoku, Suwałk, Łomży, Grajewa, burmistrzów i wójtów gmin ościennych, właścicieli firm, przedstawicieli instytucji, sołtysów, współuczestniczących w procesach przemian, jako tych, którzy uważają, że Szczuczyn jest dla nich ważny. Ubolewano, że na tę radosną uroczystość, jak i podobne, nie można zaprosić wszystkich mieszkańców.

     Burmistrz bardzo serdecznie powitał przybyłych gości uroczystości, którymi byli m.in.:

- Mieczysław K. Baszko – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,
- Walenty Korycki - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,
- Wojciech Dzierzgowski - Wicewojewoda Podlaski,
- Jacek Piorunek – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego,
- Robert Żyliński – Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- Jarosław Augustowski – Starosta Powiatu Grajewskiego,
- Lech Magrel – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku,
- Andrzej Czajkowski,
- Bożena Zakrzewska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie,
- księża Dekanatu Szczuczyn,
- Burmistrzowie ubiegłych kadencji: Jan Niebrzydowski, Jan Liberacki i Stanisław Wądołowski,
- przedstawiciele służb mundurowych i inni.

   Podczas sesji głos zabrali: Robert Żyliński, Jacek Piorunek, Wojciech Dzierzgowski, Mieczysław Baszko, Jarosław Augustowski, Dariusz Koniecko, Bożena Zakrzewska i inni. 

    Mówcy wnikliwie omawiali potrzeby Gminy i możliwości serwowania pomocy dla jej rozwoju. Ponadto Wojewoda i Marszałkowie nie kryli zasłużonych, szczerych i otwartych słów pochwalnych dla Burmistrza Szczuczyna. Można uznać, że były to wyrazy podziwu za aktywność, kreatywność, koleżeńskość, uprzejmość, wnikliwość, myślenie perspektywiczne o mieście i gminie, czyli o wszystkich mieszkańcach tego rejonu. Biorąc pod uwagę, że potrafimy odrzucać to, co mniej ważne i niewłaściwe na bok, to zasługi winne pozostać na wierzchu i śmiało docierać do tych, którzy na pochwałę zasługują. Dlatego nie trzeba zazdrościć, ale wspierać Burmistrza, abyście wszyscy mogli iść do przodu. Jest na to czas, póki On chce i potrafi rządzić tak, jak to czyni na naszych oczach, czego zbyt często doświadczamy.

    Bardzo przyjemna i przyjazna atmosfera podczas całego zgromadzenia przedłużała jej trwanie. Obecni byli burmistrzowie minionych kadencji, którzy jak powiedział Artur Kuczyński - mieli trudniejsze warunki do sprawowania swoich funkcji wobec społeczeństwa, ale nieubłagany czas musi pędzić dalej. W przemówieniu burmistrza, które porwało słuchaczy pod względem formy i treści, przejawiała się troska o przyszłość mieszkańców. Teraz m. in. bardzo ważne jest to, żeby zainwestowane pieniądze w prawie 15 ha gruntów, które wkrótce będą uzbrojone kosztem ok. 10 mln zł. pod przyszłą działalność gospodarczą, zadziałały jak najszybciej. Przychodzące do Szczuczyna firmy, objęte będą Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną i zwolnieniem od podatków i opłat lokalnych przez okres pięciu lat. Czekamy na inwestorów, których wspierając, chcemy jednocześnie przyjąć gościnnie i z otwartymi ramionami. – uzupełnił Artur Kuczyński. 

     Dyrektor PUP w Grajewie Bożena Zakrzewska bardzo szczegółowo omówiła problemy zatrudnienia w powiecie i Szczuczynie. Tematem luźnej wypowiedzi wśród uczestników uroczystości była m. in. przebudowa budynku i porządku w całej Gminie. Nie można czekać, aż oni i ich dobytek sam się wykończy i dom się zawali mówiła – Barbara Sienicka, sołtys wsi Zacieczki. Zabrałam głos i powiedziałam, co mnie boli, bo chciałabym, żeby miasto i wszystkie wsie; tam gdzie występuje niedostatek, gdzie ludzie nie potrafią sobie radzić, mogli liczyć na pomoc w postaci ukierunkowania ich działania. Jestem zachwycona budynkiem zarówno jego wyglądem zewnętrznym, jak i wnętrzem. – dodała z uśmiechem. Tak mogło być już wcześniej, bo taka jest konieczność. Teraz jest przyjemnie nie tylko tam pracować, ale i pójść do Urzędu.  – z dużym zadowoleniem powiedziała Wiesława Wróblewska, sołtys wsi Brzeźnio.

      Remont był konieczny – wyjaśnił Waldemar Filipkowski, Inspektor UM Szczuczyn - teraz komfort dla pracowników i petentów jest nieporównywalny. Obiekt jest nowoczesny, dostosowany do osób niepełnosprawnych. Odbiór końcowy obiektu odbył się 06.02.2014 roku. Koszt samych robót budowlanych zamknął się sumą 1mln 490 tys. zł, dodatkowe koszty to nadzór budowlany i dokumentacja, czyli w kosztach ogólnych zamykamy się w sumie 1 mln 500 tys. zł. Obiekt wyposażono w nowe urządzenia, jak szafy, biurka, krzesła, co zmieściło się w kosztach 100 tys. zł.  Projektantem była firma "Graf” z Białegostoku, architekt Piotr Kuczyński (ze wsi Miecze). Dokładnym  wykonawcą okazał się Piotr Lipski, firma FHU „Mag-Bud” z Grajewa, inspektorami nadzoru byli: Krzysztof Jabłoński – zakres budowlany, Aleksander Wierzbicki - zakres konstrukcji dachowej i Stanisław Jemiołkowski – zakres sanitarny. Szczuczyński Urząd, jako najpiękniejszy w mieście współczesny budynek posiada: salę konferencyjną pełniącą jednocześnie rolę sali USC, archiwum, system wentylacji, serwerownię, nowoczesne pomieszczenie dla węzła sieciowego, itp. Jednym słowem warunki są wspaniałe. – dodaje dumnie Pan Filipkowski. 

      Przebudowany obiekt UM w Szczuczynie, oprócz najciekawszych rozwiązaniach współczesnej architektury o funkcjonalnych układach przestrzennych wnętrza, nawiązuje lekko do barokowej bryły zewnętrznej i wkomponowany jest w podstawowe założenia budowlane miasta. Budynek siedziby władz miejskich, choć nie był w przeszłości zbudowany specjalnie do takiego przeznaczenia, nie stoi w środku czworoboku, to spełnia tę samą rolę, stojąc w centrum miasta, na zachodnim krańcu północnej pierzei dawnego rynku, dziś Placu Tysiąclecia 23. Za zgodą konserwatora zabytków uzyskał reprezentatywną wieżę z zegarem, co predysponuje go do grupy budowli ratuszowej. Odtwarzany z wieży hejnał został opracowany muzycznie przez kierownika Szkoły Muzycznej w Szczuczynie mgr Elżbietę Jerulank przy instrumentalnym nagraniu członków Orkiestry Strażackiej w Szczuczynie.   

      Od końca XIX wieku stały w tym miejscu dwa zwykłe, handlowe budynki, teraz mimo wymaganej i zachowanej odrębności stanowią one całość. Wzrosła ranga gmachu, choć lepiej brzmi ratusza, który wyposażony jest w aktualne rozwiązania instalacyjno-budowlane, sanitarne i urządzenia techniczne konieczne do wykonywania czynności służbowych, które nie urągają charakterowi pracy. W wyniku całkowitych zmian warunków ogólnych, można oczekiwać przekształcenia zjawisk kulturowych, wzrostu możliwości i efektywności poziomu cywilizacyjnego na rzecz mieszkańców gminy i rejonów współpracujących.  Ostatni remont wykonany ponad 20 lat temu, nie spełniał oczekiwań. W biurowcu było zimno, ciemno, zagrzybiało od fundamentu po dach, "sypało” się, a sufity groziły zawaleniem. Po przebudowie generalnej obiektu, zagospodarowano jego poddasze, przez co pozyskano więcej pomieszczeń biurowych. Ze względu na doskonałe usytuowanie powierzchni dachu w kierunku południowym, budynek będzie wyposażony w instalację solarną dla taniego podgrzewania wody.

    Dla udogodnienia mieszkańcom gminy korzystania z właściwych biur, w wewnętrznej komunikacji poczyniono ogromne zmiany. Te referaty, do których petenci przychodzą najczęściej umieszczono na parterze, mniej odwiedzane są na pierwszym piętrze, odwiedzane sporadycznie usytuowano na poddaszu. Nie zapomniano o osobach niepełnosprawnych, które po rampie o właściwym kącie pochylenia wjadą wózkami do wnętrza. Natomiast zagubieni w przestrzeni biurowca, uzyskają podstawowe porady w punkcie informacyjnym na parterze, tuż za kasą. Na przebudowie obiektu, skorzystała również mieszcząca się tu Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie Filia Szczuczyn. Wspomniana wyżej kierowniczka i autorka hejnału mgr Elżbieta Jerulank bardzo pozytywnie wyraża się o nowych warunkach pracy. Snuje też nadzieję na zwiększenie klas z myślą o instrumentach dętych, jako narybku dla sławnej, szczuczyńskiej orkiestry. 

      Od pierwszych dni pracownicy są zachwyceni, a petenci oczarowani nowymi warunkami pracy. Burmistrz Artur Kuczyński mówi – No nie! W tym Urzędzie to nie urzędnicy i nie ja, ale Mieszkańcy są najważniejsi. I choć dewiza ta przyświecała mi od 2010 roku z chwilą złożenia ślubowania i objęcia funkcji, to w 2014 jeszcze raz ją potwierdzam.  Szczuczyński ratusz winien być przyjazny dla interesanta na tyle, żeby sprawy załatwiane były miło, kompetentnie, szybko i bezproblemowo. Nadszedł czas na zerwanie ze stereotypami Urzędu, jako instytucji gburnej, niedostosowanej do współczesnej rzeczywistości w zarządzaniu, która jest niczym innym, jak pracą dla dobra ludzi. Urząd nasz powinien stanowić profesjonalne centrum obsługi mieszkańca gminy, każdego petenta.  – dodał pełen powagi i stanowczości.


          Tekst i zdjęcia: Stanisław Orłowski

 

GALERIA ZDJĘĆ
 


Zobacz więcej: http://www.e-grajewo.pl/wiadomosc,Przebudowa_budynku_UM,17815.html

 

 

Komentarze (33)

Baju, baju będziesz w raju!

Bardzo udana inwestycja ! Gratuluje naszemu burmistrzowi tyle zapału, chęci, determinacji i zarazem cierpliwosci w dażeniu do osiagnięcia danego celu.Przy Panu, panie burmistrzu Szczuczyn wstaje z nóg i robi "krok w przyszłość" by nadrobic stracone lata stagnacji całej gminy.Pańskie działania są bardzo przemyslane jak najbardzij potrzebne dla dzisiejszego Szczuczyna.Widać Robi pan to wszystko nie kosztem czegoś ale w mysl przysłowia; by "wilk był syty i owca cała".Idąc po ulicach naszego miasta widać starania o dbałość i porządek ulic. Np, teraz w przededniu wiosny są one schludne , park natomiast odpowiednio zrewitalizowany(dbałość o przycnanie drzew i porzadek ) park miejski. NA tym forum chciałbym burmistrzowi podziekować za dotychczas wykonaną prace i trzymam kciuki za realizacje juz zaczetych jak i tych pomysłow, które siedzą (jak mniemam) w pańskich myslach. Pozdrawiam Pana burmistrza.

Doceniam>świetnie że zauważasz pozytywny aspekt działań Pana Burmistrza. Życzę Mu również dalszych sukcesów w pracy na rzecz naszego miasteczka, które dzięki Jego heroicznym wysiłkom pięknieje z dnia na dzień. Zauważ, że jednak jest to wymierające miasto. Dzieci, młodzież gimnazjalna a następnie to już starcy. Oby ziściła się nadzieja, którą wiążemy z powstaniem Suwalskiej Strefy Ekonomicznej a co się z tym wiąże, utworzenie nowych miejsc pracy bo w przeciwnym wypadku Szczuczyn w przyszłości będzie skansenem. Działanie jakie podjął Pan Burmistrz w tym kierunku wymagają determinacji i wytrwałości i tego mu życzę. Powodzenia.

a gdzie teraz mozna postac wieczorem jak nie ma wneki bo ktos zamurowal

A na Pawełkach droga jak na polu ,a może i gorsza .Kiedy w końcu doczekamy normalnej ulicy?

Szanowne Pawełki! Oprócz zaparzania herbaty i innych kilku czynności nic w przysłowiowej; gorącej wodzie się nie robi. Nie raz było tu pisane, że starania zmierzające do wykonania założonych i koniecznych prac na os. Pawełki są podjęte i wykonane będą zgodnie z ich priorytetem. Zatem proszę cierpliwie czekać. Pozdrawiam.

Chcemy drogi na Pawełkach!!! 25lat czekamy ..

Wystarczy cos tu zrobic,cos tam i juz jest przychylnosc mieszkancow.Jednak parkiem,budynkiem nowym sie niewyzywicie.To jest kosmetyka i tylko kosmetyka dajaca poprawe wizualna i estetyke miasta co jest tez wazne ale najwazniejsze to miejsce pracy tak wiec niestety chodz doceniam tez to wszystko to wolalbym za te nowe budynki itd jakies jeden zaklad pracy w Szczuczynie gdzie dalby z 20 rodzinom "jedzenie".Mysle ze dalej tak bedzie ze ludzie nie beda widziec nic zlego w tym ze pracy niemaja,za bardzo sie przyzwyczaili do takiej formy zycia a wladza to tu pomaluje to tam wyremontuje a ludzie przyklasna.Zmiana burmistrza tez nic nieda,bo tu to trzeba chlopa z jajami ktory bedzie wiedzial jak inwestora przyciagnac,chocby na poczatku malego ale to juz dobry bedzie prognostyk na przyszlosc dla naszego miasta.Zaslepieni trwajcie sobie dalej w takiej bajce!A!Bym zapomnial!Niezwalniaj Panie pracownikow a tymbardziej nauczycielek!

Dlaczego nie było byłego burmistrza pana Szczęsnego...

wilk wyklęty>powiedział co wiedział czyli "chłop swoje a baba swoje". Zachowujesz się tak jak ci z Pawełek.Oni doskonale wiedzą że nie zostali pozostawieni samym sobie, że już podjęto prace zmierzające do poprawy ich warunków bytowania ale uszczypliwości wyzbyć się nie zamierzają. Ty również doskonale wiesz że nie tylko estetyka miasta jest priorytetem w działaniu Burmistrza, On ze wszech miar stara się by uczynić to miasteczko prężnym ośrodkiem usługowo-produkcyjnym, kulturalno-oświatowym i sportowym i to nie tylko dla naszej gminy ale dla całego regionu. W tych działaniach należy Go wspierać a nie negować to co udało się już osiągnąć.

ujaK> trudno w dzisiejszych czasach znalezc "polityka"ktory mowi "A" i "B" i robi to co mowi a przynajmniej stara sie.Ja nie neguje,ale wypominam.Pamietam jak na ulotce przed wyborami na burmistrza pisalo o miejscach pracy itd.Mam nadzieje,ze z tego bedzie sie chcial burmistrz wywiazac chocby w malym stopniu a to na pewno bedzie poprawa.Poprawa wizerunku Szczuczyna jest na duzy plus dla p.Artura,czas na prace dla mieszkancow :) Wypowiadam sie obiektywnie i dlatego dopinguje burmistrza w dobrych inicjatywach ktore przyniosa korzysc dla mieszkancow w tym jednoznacznie dla miasteczka.

Wilku a tereny dla przedsiębiorców to dla kogo? Jeśli burmistrz może zrobić coś dla rozwoju gminy w obrębie właśnie miejsc pracy, to p. Kuczyński strzelił właśnie w sedno sprawy. Również pamiętam ulotkę, o której piszesz i śmiało powiem, że to jest właśnie gość który powiedział A i B, a robi A i B i C i D. Tak powinno być i Szczuczyn ma dużo szczęścia. Pozdrawiam mieszkańców i Pana Burmistrza. Tak trzymać!

wilk wyklety a raczej analfabeta nie wszyscy siedzą z założonymi rękami i czekają że im burmistrz pracę załatwi trzeba się trochę samemu postarać większość ludzi w Szczuczynie pracuje często dojeżdżając do pracy bo chce pracować tylko lenie i obiboki czekają na cud i mannę z MOPSU

srali lali jak na razie nie macie co narzekać na droge na Pawełkach... dojazd jest i wcale nie jest jak na polu..różnie na tych naszych osiedlowych drogach bywa ale teraz jest spoko.. dajcie troche czasu dla P.Artura i bedzie tez droga... zawsze wam coś się nie podoba.. Chłop robi co może i robi to na co stać gminę...

Jola, zapytaj p. W. Szczesnego, który pełnił rolę burmistrza, dlaczego jego nie było. Widocznie miał powody, może jest chory, może wyjechał. Komentatorzy nie wiedzą.

Ludzie poczytajcie i posłuchajcie o tym, że wreszcie dzieje się coś pozytywnego w naszym Szczuczynie. Pocieszcie się tym chociaż trochę, a jutro i każdego następnego dnia okażcie wsparcie. Dość tego ciągłego narzekania, albo licytowania się kto ma gorzej, czy też lepiej. Szczuczyn jeszcze kilka lat temu był jak poprzednik obecnego burmistrza. Facet tyle lat siedzi bez roboty, dlaczego, na co liczy? Czas więc określić to wszystko grubą krechą i pomyśleć o tym co przed nami!

Szkoda ze to jest głównie dla urzędników,dla ich wygody...a co z ludźmi niższej klasy co zarabiają 1200 i muszą wyżywić rodziny,moze by tak im dać prace lub zrobic cos dla tych kobiet które do 5lat siedza z dzieckiem w domu,jakiś zlobek za niewielka doplato rodzicow lub sala zabaw ,tak ja na wsi dzieci mają swietlice to moze by cos dla nich zrobic? Albo dać zajecie starszym samotnym kobietom które nie mają możliwości znalezienia pracy ze względu na wiek lub samotnie wychowujących dzieci.

www- nie obrazaj nikogo.sa sprawy priorytetowe a taka powinna byc droga na pawelkach,sam tam niemieszkam,ja mam dojazd asfaltowy,nowy zajebisty,ale niepatrze tylko na siebie a na dobro ogolu wiec priorytetem tez powinno byc osiedle pawelki.Jasne,ze sie Szczuczyn zmienia i wcale nie jestem w opozycji do tych zmian,ale inne sprawy tez sa wazne.Racja tez z tym ,ze sa legaty i licza tylko na MOPS,ale niekazdy korzystajacy z pomocy jest legatem.Ja sam dojezdzam do pracy dzien w dzien.Prawda tez jest,ze pracy niema na tyle lub kryteria oferty pracy sa nie adekwatne do danej osoby.Niemow mi ze jest dobrze,bo nie jest na rynku pracy.Prawda jest tez ze kiedys tu byl raj wg mnie.Jak na takie miasteczko tyle zakladow pracy to raj!!!Oczywiscie polikwidowali wszystko,zniszczyli,rozkradli.Mam nadzieje,ze burmistrzowi sie uda w stworzeniu miejsc pracy jakichkolwiek!Nie chodzi ze dla wszystkich ale jak juz mowilem nawet 1 inwestor to i tak sukces bo za jednym moze przyjsc drugi!Pozyjemy-zobaczymy.Pozdrawiam :)

Odnośnie tego naszego hejnału: kto to komponował? skąd to wytrzasnęliście ludzie? jeśli rytm i melodia zwiastują charakter zmian i ich kierunek to ja dziękuję :D. Co za i... bierze jakąś pieśń pogrzebową na hejnał miasta? Wystarczy wziąć fragment któregoś skocznego marsza naszej orkiestry i będzie super.

P. Jola - na otwarciu przebudowanego budynku UM nie byłem z prostej przyczyny, nie zostałem zaproszony. Co do troski o moje zdrowie, to życzę wszystkim takiego zdrowia jakie mi dopisuje. Panie Andrzeju co komu do domu jak dom nie jego ? Chcesz Pan zaspokoić swoją ciekawość, to przyjdź Pan i zapytaj. Brak odwagi ? Czekam.

Fox, nie zaprzeczaj, że nie jesteś lisem, a jeśli tak, to i dziwne nie jest, że hejnał ci się nie podoba. Skoczna muzyka albo imci drymci może byłoby lepsze na dyskotekę, ale tu straszyłoby ludzi. Natomiast utwór muzyczny w tempie i rytmie osób maszerujących wyprowadziłby Szczuczyniaków w pole, a pierdzącym w stołki zabrakłoby chęci do pracy, bo musieliby strzelać rytmicznie. Bo w muzykę trzeba się wczuwać. Nie wiem, to tylko moje zdanie, ty pewno masz rację, bo jesteś muzykiem od urodzenia. Jest takie wyjście. Po pewnym czasie można zmienić hejnał, bo on wieczny nie jest.

A mi się hejnał bardzo podoba. Cieszę się że moje miasto ma taki hejnał.

Nie każde miasto w Polsce ma swój hejnał, a my mamy i powinniśmy być z tego dumni.

Mówiący jak jest, ja jestem człowiekiem i wyraziłem swoją opinię, że mi się nie podoba (bo nie musi każdemu) , ilu ludzi tyle zdań.Może właśnie dlatego że nigdy nie miałem nic wspólnego z muzyką :) Nie wiem za to czym ty jesteś bo rzucasz się jak....
Słysze ten hejnał tylko w weekendy więc da się wytrzymać ;)

Panie Waldku>zauważył Pan, przeglądając zdjęcia z tej imprezy, że znalazły się tam osoby, które nic dla Szczuczyna nie zrobiły i nie robią i robić nie będą, bo nie sprawdzili się jako samorządowcy, radni czy społecznicy...

...a jednak Anioły wróciły ... miłe :)

Uważam, że wszyscy Burmistrzowie powinni być zaproszeni, a zwłaszcza poprzednik. niestety to jest prawda Burmistrzem się bywa

Wrociły i mają się dobrze Kate mimo, że wciąż same muszą robić swoją robotę :)
Szczuczyn ma swój czas, czego byś tu jeden z drugim nie napisał! Wldki, Andrzeje, uważni i nieuważni!

robi -źle, nic nie robi - jeszcze -gorzej . I bądź tu mądry :) A ja jestem zadowolona

Wizytówka miasta od strony estetycznej przynajmniej w centrum na pewno na dzień dzisiejszy jest ładniejsza. Jak to będzie za 2, 5 lat gdy golbanty spłowieją zobaczymy. Niemniej moim skromnym zdaniem Szczuczyn leży na łopatkach np. pod względem zabezpieczenia w podstawowe produkty niezbędne do życia w sytuacji kryzysowej. Weźmy np. srogą zimę z zaspami, drogi nie przejezdne przez tydzień albo dwa jak w tym roku na lubelszczyznie i w naszym mieście głód, bo nie mamy na miejscu ani piekarni, ani innego zakładu który produkowałby podstawowe produkty spożywcze. Może na tym polu warto byłoby poczynić jakieś działania, bo w życiu różnie bywa, a przy okazji może znalazłoby się i parę miejsc pracy.

Cytuję : władze miejskie zaprosiły (...) właścicieli firm, ...
Jestem właścicielem firmy działającej na terenie Szczuczyna kilkanaście lat , płacę ogromne podatki na rzecz Gminy, tworzę miejsca pracy i zaproszenia nie dostałem .Moi znajomi , którzy mają firmy też nie . Interesuje mnie jakie kryteria były brane pod uwagę przy zapraszaniu właścicieli firm?

Panie były Burmistrzu Waldku! Jeżeli naprawdę Pana nie zaproszono to może dlatego,że nic Pan nie zrobił dla miasta przez te dwie kadencje poza windowaniem sobie poborów....

Po czternastu latach przyjechałem do rodziny gdzie się urodziłem. Trzy dni temu zwiedzałem z bratem całą gmine waszą i wypytywałem o stanowiska kto je zajmuje dlaczego no ile zarabia i za co. Jestem zaskoczony dobhem rozwojem wszystkiego i cenie prace gminy. Jestem zsokowany obywatelem z kultury centrum. Nie dziwie się że Waldek wyrzekl się tego cortostwa. Pozdrawiam przed wyjazdem

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.