Wiadomości

Szczuczyn dla Szczucina

   Gmina Szczucin mająca 13.715 mieszkańców, położona jest w powiecie dąbrowskim, w woj. małopolskim. Wszystkie tereny gminy leżą w dolinie Wisły. W roku 2010, gmina Szczucin, została zalana trzykrotnie.
   Powodzianie, którzy znaleźli się w katastroficznej sytuacji, są świadomi, że ich wypłukana i zanieczyszczona ziemia, bez odpowiedniej rekultywacji, przez pewien czas nie będzie mogła wydawać zaspokajających plonów.
    My - jako ludzie, nie powinniśmy być obojętni wobec tragedii, która spotkała naszych braci w odległym Szczucinie. W znaczeniu etymologicznym, ma on dla Szczuczyna podlaskiego, podwójną bliskość. Ponadto nigdy nie jest wiadomo, kiedy o podobną pomoc i my prosić możemy.

Pomagamy załagodzić wstrząsające obrazy powodzi.
   W ramach akcji pomocy powodzianom, mieszkańcy gminy Szczuczyn pow. Grajewo woj. podlaskie, w poczuciu solidarności w ich trudnym okresie, przekazują dary serca z jednoczesnym wyrażeniem współczucia. Wystosowany w czerwcu apel, przez burmistrza Waldemara Szczesnego do mieszkańców sołectw gminy Szczuczyn, aktualnie się realizuje. Pierwszy TIR, kierowany przez Pana Waldemara Godlewskiego, wyjechał ze wsi Danowo z pełnym ładunkiem sianokiszonki dla Szczucina.  Transport nie nastręcza trudności, bowiem Pan Ryszard Łepkowski, znany z życzliwości, zaoferował swoje usługi na bardzo korzystnych warunkach.  Organizatorem akcji, a jednocześnie sponsorem, gotowym pokryć koszta transportu jest Gmina Szczuczyn. Wcześniej, proszono o pokrycie tych kosztów jednostkę charytatywną, której przeznaczeniem jest taka działalność. Ze względu na odmowę, transport w całości pokrywa gmina z własnych środków.
    Mieszkańcy wsi, w ramach swoich możliwości, bardzo szczerze przekazują dary dla potrzebujących. Jest to głównie sianokiszonka, siano, słoma, zboże. Ci, którzy nie posiadają takich produktów, przekazują pieniądze.  Sianokiszonka w belach, w okresie jesienno-zimowym, jest podstawową paszą dla zwierząt, najwyższej jakości.


    Burmistrz Gminy i Miasta Szczuczyn, zwraca się z prośbą do mających jeszcze chęć przekazania darów, o sprawniejszą realizację akcji ze względu na oczekujących naszej pomocy oraz nadchodzące oziębienie. Jest to zasadne tym bardziej, że pomoc rządowa dla powodzian, wspomaga ich tylko w minimalnym stopniu.
   Na terenie wiejskim koordynacją akcji zbierania darów są sołtysi. We wsi Danowo czyni to sołtys z ponad 30 letnim stażem, a jednocześnie komendant OSP, Pan Czesław Zabielski z synem Wojciechem.
W związku z tym, że transport z Danowa był jako pierwszy, dlatego z tej wsi zostały zamieszczone zdjęcia.

       Z pomocą spieszy coraz więcej rolników:

DARY DLA POWODZIAN PRZEKAZAŁY SOŁECTWA GM. SZCZUCZYN

Lp.

Miejscowość

Ziarno: kg

Słoma: bela / kostki

Siano: bele /

kostki

Siano-kiszonka:

bele

Ziem-niaki: kg

Gotówka:

1

Danowo

215 0

5 /15

- / -

38

-

400

2

Bzury

1700

30 / -

1 / -

-

-

-

3

Niedźwiadna

1650

17 /10

2 / -

18

500

 

4

Sokoły

1600

- / -

- / -

-

-

-

5

Niedźwiedzkie

1100

26 / -

9 / -

15

-

-

6

Załuski

950

- /-

- / -

7

-

-

7

Koniecki Rostr.

500

- / -

- / -

-

-

-

8

Tarachy

400

60 / -

5 / -

11

-

-

9

Mazewo

350

2 / -

2 / -

5

-

-

10

Rakowo

300

- / -

7 / -

-

600

-

11

Dołęgi

200

15 / -

4 / -

23

-

450

12

Bęćkowo

-

- / -

- / -

30

-

-

13

Świdry Awissa

3200

-/ -

- / -

-

-

-

14

Czarnowo

700

- / -

- / -

6

-

-

15

Czarnówek

-

- / -

- / 35

11

-

-

16

Jambrzyki

1200

- / -

- / -

15

-

-

17

Chojnowo

950

- / -

- / 50

20

-

-

18

Gutki

350

- / -

- / -

8

-

-

19

Kurki

5000

- / -

- / -

-

-

-

20

Skaje

800

9 / -

- / -

2

100

-

21

Milewo

-

- / -

- / -

-

-

140

22

Koniecki Małe

-

- / -

- / -

-

-

-

RAZEM:

23.100 kg

104 bel, 85 kostek

30 bel, 85 kostek

209 bel

1200 kg

990 zł

 

  Burmistrz i cały Komitet Organizacyjny Gminy Szczuczyn, za okazanie życzliwości przy przekazywaniu ofiar płynących wprost z serca, w imieniu oczekujących naszej pomocy, dla wszystkich ofiarodawców BARDZO DZIĘKUJE.
 

                                                                                      Tekst i foto: Stanisław Orłowski ‘2010

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.