Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 11115 wyświetleń

Stypendia na edukację

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty i towarzyszących jej w tym zakresie przepisów o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych zainteresowane osoby mogły ubiegać się o przyznanie stypendium. Tzw. Narodowy System Stypendialny, obowiązujący w Polsce od 2005 r. ma zmniejszać różnice w dostępie do edukacji, łamać bariery wynikające z trudnej sytuacji materialnej ucznia i wspierać talenty. Wcześniej zadanie to spoczywało tylko na barkach samorządów.

Na początku roku szkolnego UM informował szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie – bo uczniowie z tych placówek są uprawnieni do otrzymania świadczeń pieniężnych. Wniosek złożony przez zainteresowanego podlega weryfikacji pod kątem spełniania wymogów formalnych, wśród których najważniejszy jest wymóg dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. Zgodnie z przepisami pomoc przysługuje wnioskodawcom, u których dochód taki nie jest wyższy niż 351 zł. Pieniądze trafiają do gmin, które dokonują podziału wg. opracowanego regulaminu. Zapisane jest w nim m.in., komu przysługuje pomoc, w jakiej wysokości można ją dostać, na co i jak często (np. raz w miesiącu czy może jednorazowo). Pewne zasady odgórnie określono już w ustawie.

Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca. Wydatki poniesione jedynie na cele edukacyjne należy udokumentować, następnie są one refundowane. Uczniowie dostają pomoc w formie przedmiotowej, nie w gotówce, którą mogliby wydać na zakupy niezwiązane z edukacją.  Może być ona więc przyznana np. na podręczniki, zakup stroju gimnastycznego, mikroskopu, przyborów szkolnych, na dodatkowe zajęcia wyrównawcze lub edukacyjne, choćby lekcje języka obcego. Termin przyjmowania dokumentów upłynął 30 września 2007r.

Wnioski można składać nie tylko na stypendium, są również środki na zasiłki szkolne. Wypłacane jednorazowo świadczenie przyznaje się w przypadku zdarzenia losowego, nieszczęścia dotykającego rodzinę np. pożaru. Zgodnie z regulaminem wynagradzania powołana komisja oceniająca (licząca 8-10 osób) sprawdza dostarczone dokumenty. Znajdujące się w niej osoby to pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta, pedagodzy szkolni, którzy posiadają wiedzę na temat sytuacji materialnej w rodzinach oraz problemach uczniów.

W Grajewie każdego roku wnioski składa 700 - 800 osób, z czego negatywną decyzję otrzymuje 30 - 40 osób. Przeważnie z powodu przekroczonego progu dochodu. Do wniosku dołączane są dokumenty tj. zaświadczenie o dochodach z miejsca pracy opiekunów lub o pozostawaniu bez pracy.

- Wysokość stypendiów jakie otrzymują uczniowie jest bardzo zróżnicowana i zależy od wysokości dochodu na jedną osobę w rodzinie. Są to kwoty od 50 zł do 150 zł. Udzielana pomoc ma związek z pieniędzmi jakie otrzymujemy na ten cel z budżetu państwa - mówi sekretarz miasta R. Wolwark.

e-Grajewo.pl

Komentarze (4)

Fakt.Stypendia nie dla wszystkich a mowa tu o niewiedzy oswiaty.Na poczatku wrzesnia nie bylo mowy o skladaniu wnioskow.W szkolach nic nie wiedziano na ten temat jedynie znany byl fakt ze przyznawane beda stypendia za dobre wynuki w nauce.Wnioski trzeba bylo skladac do konca wrzesnia .Ja tego nie zrobilam z niewiedzy i to nie z wlasnej winy.Czy bedzie mozliwosc zlozenia wniosku teraz? bynajmniej od drugiego polrocza?

właśnie że byly wywieszone informacje o tym za mozna składać dokumenty i wnioski aby otrzymac stypendium jak co roku zresztą! trzeba mieć oczy szeroko otwarte;)

Byc moze,ale i na wychowawcy klas ciąży jakis obowiazek przynajmniej przypomnienia dzieciom jak i na zebraniach rodzicow.Nie ma sprawy,poradzi sie......... :(

A może miasto raczyłoby przyznawać stypendia za średnią, a nie za uczestnictwo w konkursach

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.