Wiadomości

Straż Miejska informuje

Komenda Straży Miejskiej w Grajewie informuje, że w dniach 01.10.2007 r. - 07.10.2007 r. odnotowano 33 zdarzenia w tym przyjęto 12 zgłoszeń od mieszkańców.

 W dniu 01.10.2007r. Otrzymano zgłoszenie od mieszkanki ul. Kopernika odnośnie spadających liści z drzewa sąsiada, które zapychają jej komin. Pouczono sąsiada przeciw któremu najprawdopodobniej wytoczona będzie sprawa z powództwa cywilnego.

 W dniu 01.10.2007r. Otrzymano zgłoszenie z Wydziału Urzędu Miasta odnośnie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wśród mieszkańców na temat jednej z mieszkanek ul. Traugutta.

 W dniu 02.10.2007r. Otrzymano zgłoszenie odnośnie martwego kota na ul. Targowej. Powiadomiono odpowiednie służby, które zobowiązały się usunąć zwierzę.

 W dniu 02.10.2007r. Otrzymano zgłoszenie pracownika PUK odnośnie pobitych „flakonów” na grobach Cmentarza Komunalnego. Potwierdzono fakt, postępowanie jest w trakcie.

 W dniu 03.10.2007r. Otrzymano zgłoszenie od mieszkańca posesji wielorodzinnej przy ul. Strażackiej w związku z wysypanym piachem na chodniku w podwórku na zlecenie sąsiadki. Wyjaśniono zaistniałą sytuację.

 W dniu 03.10.2007r. Strażnik otrzymał zgłoszenie od mieszkańca os. 1000-lecia odnośnie wyrzucania resztek jedzenia na posesję w/w przez mieszkankę jednego z bloku. Kobietę w przeszłości pouczano a w tym  przypadku ukarano mandatem karnym.

 W dniu 03.10.2007. otrzymano zgłoszenie anonimowe w związku z wyciekającą substancją z samochodu osobowego pomiędzy blokiem nr 38 a 39 na os. Centrum. Po dotarciu na miejsce pojazdu już nie było, po czym poinformowano Spółdzielnię Mieszkaniową o konieczności usunięcia plamy.

 W dniu 03.10.2007r. Otrzymano zgłoszenie w związku z przewróconym kontenerem PCK na os. Centrum obok bloku nr 9. Powiadomiono osoby odpowiedzialne.

 W dniu 04.10.2007r. Zgłoszenie odnośnie nagminnego spożywania alkoholu na os. 1000-lecia w porze popołudniowej i w dni wolne. Strażnicy zwiększyli intensywność patrolowania tego rejonu.

 W dniu 04.10.2007r. Strażnicy udzieli asysty pracownikom ZADM przeprowadzających czynności administracyjne na ul. Konopskiej.

 W dniu 05.10.2007r. Otrzymano zgłoszenie odnośnie bezpańskich psów przy zakładzie ZAKREM na ul. Ełckiej. Powiadomiono odpowiedzialny Wydział celem „odłapania”.


 Ponadto w ramach stałych działań na bieżąco  przekazywano odpowiedzialnym wydziałom sygnały o miejscach przebywania bezpańskich psów oraz wszelkich zanieczyszczeniach na terenie miasta.  W  trakcie  czynności  na  terenie miasta Grajewo  ujęto 4 uczniów  przebywających  na tzw.  „wagarach” o czym powiadomiono szkoły. Strażnicy poza prowadzeniem czynności w zgłaszanych sprawach na bieżąco patrolowali teren miasta mając na uwadze okolice szkół, realizowano służby akcyjne na terenach parków  pod kątem puszczanych bez kagańca psów i niesprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy.  W piątek szczególną uwagę zwrócono na tereny targowe, gdzie patrolowano prewencyjnie teren celem zapobieżenia ewentualnym kradzieżom kieszonkowym.  Oprócz tego prowadzono kontrolę posesji w związku z przestrzeganiem przez właścicieli wymogów wynikających  z Regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy miejskiej Grajewo.

 Niektóre z wyżej wymienionych zgłoszeń obrazują jak często służby powołane do ochrony porządku i spokoju publicznego angażowane są w sytuacje związane z konfliktami sąsiedzkimi lub całkowicie paradoksalne.  Ponadto informuję, iż Straż Miejska pracuje w godz. 7:30-15:30. Podczas nieobecności pracowników działa automat zgłoszeniowy. Służby poza wymienionymi godzinami realizowane są akcyjnie.
                                                                                                             
      
Komendant Straży Miejskiej
      Wojciech Formejster

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.