Wiadomości

Straż Miejska informuje

Komenda Straży Miejskiej w Grajewie informuje, że w dniach 24.09.2007 r. - 30.09.2007 r. odnotowano 54 zdarzenia w tym przyjęto 11 zgłoszeń od mieszkańców.

 W dniu 24.09.2007r. otrzymano zgłoszenie od jednej z mieszkanek bloku nr 15 na os. Południe o nagminnym parkowaniu samochodów na trawniku przed tym blokiem przez mieszkańców bloku 18. Po podjęciu czynności ustalono właściciela pojazdu, przeciw któremu toczone jest postępowanie.

 W dniu 25.09.2007r. otrzymano zgłoszenie odnośnie dwóch psów z posesji na ul. Wierzbowej, które atakują przechodniów. Ustalono właścicieli, których nie zastano. Dalsze postępowanie jest w trakcie.

 W dniu 25.09.2007r. otrzymano sygnał odnośnie otworu we włazie studzienki telekomunikacyjnej na ul. Grunwaldzkiej. Powiadomiono pracownika Telekomunikacji, który zobligował sie do usunięcia szkody.

 W dniu 26.09.2007r. otrzymano zgłoszenie w związku z porozrzucanymi śmieciami przy śmietniczkach w parku na ul. Strażackiej. Powiadomiono odpowiednie służby, które uprzątnęły teren.

 W dniu 26.09.2007r. partol Strażników zgłosił obecność czterech bezpańskich przy bloku nr 21 na ul. Konstytucji 3-go Maja. Sygnał przekazano odpowiedniemu Wydziałowi w Urzędzie Miasta.

 W dniu 26.09.2007r. Patrol Strażników zgłosił uszkodzony znak drogowy „zakaz wjazdu” przy bloku nr 13 na os. Południe. Poinformowano osobę odpowiedzialną, która zobowiązała się naprawić szkodę.

 W dniu 27.09.2007r. odbyło się spotkanie u Burmistrza Miasta Grajewo odnośnie „Strażników Szkolnych” czuwających nad bezpieczeństwem uczniów w okolicach szkół przy przejściach dla pieszych.

 W dniu 27.09.2007r. otrzymano zgłoszenie w związku ze śpiącym mężczyzną w piwnicy bloku nr 31 na os. Południe. Po natychmiastowym udaniu się w to miejsce mężczyznę pouczono, a następnie  skierowano do miejsca zamieszkania.

 W dniu 30.09.2007r. Strażnicy Straży Miejskiej wraz z funkcjonariuszami KPP Grajewo uczestniczyli w zabezpieczeniu meczu Warmia-Wigry.

 Ponadto w ramach stałych działań na bieżąco  przekazywano odpowiedzialnemu wydziałowi sygnały o miejscach przebywania bezpańskich psów lub też wszelkich zanieczyszczeniach na terenie miasta.  W trakcie czynności na terenie miasta Grajewo ujęto 4 uczniów przebywających na wagarach o czym powiadomiono szkoły.
 Strażnicy poza prowadzeniem czynności w zgłaszanych sprawach na bieżąco patrolowali teren miasta mając na uwadze okolice szkół, realizowano służbę od godz. 6.00 na terenie parków  pod kątem puszczanych bez kagańca psów. W piątek szczególną uwagę zwrócono na tereny targowe, gdzie patrolowano prewencyjnie teren celem zapobieżenia ewentualnym kradzieżom kieszonkowym. Oprócz tego prowadzono kontrolę posesji w związku z przestrzeganiem wymogów wynikających  z Regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy miejskiej Grajewo.
                                                                                                            
       Komendant Straży Miejskiej
      Wojciech Formejster

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.