środa, 25 maja 2022

Wiadomości

Straż Miejska informuje

Wzmożone kontrole sanitarno-porządkowe

Kontrole sanitarno - porządkowe nieruchomości zostaną wzmożone ponieważ patrol Straży Miejskiej Grajewo w dniu 9 lutego 2011 r. ujawnił mężczyznę z pojazdem asenizacyjnym, który nielegalnie dokonywał odbioru nieczystości ciekłych od jednego z mieszkańców Grajewa.

W wyniku podjętych przez Straż działań ustalono, że mężczyzna nie posiada wymaganego zezwolenia na odbiór w/w nieczystości od właścicieli nieruchomości co stanowi wykroczenie z art. 60 § 1 KW. Osoba ta została ukarana mandatem karnym w wysokości 500 zł. Proceder w/w działa na szkodę miasta Grajewo i jego mieszkańców. W związku z powyższym zostaną wzmożone kontrole sanitarno - porządkowe posesji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Straż Miejska informuje, iż art. 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Właściciele nieruchomości, którzy podczas kontroli nie udokumentują korzystania z w/w usług zostaną ukarani mandatem karnym do 500 zł.

Straż Miejska Grajewo

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.