czwartek, 21 września 2023

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 13905 wyświetleń

Stacje uzdatniania wody

                                                                                   
Wólka gm. Szczuczyn


      Po rozbudowie hydroforni w Wólce przez konsorcjum firm P.H.U. ”HYDROTEX” z Łomży i Z.U. B.H.D. z Zambrowa, woda dostarczana do gospodarstw, spełnia założone kryteria jakościowe. Ponadto stacja jest bezobsługową. Posiada agregat prądotwórczy SUMERA i motor 60 kVA.   Zadaniem agregatu jest zapewnienie ciągłości dostarczania wody w sytuacjach czasowego zaniku zasilania stacji z sieci energetycznej. Ma to istotne znaczenie w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych, mających wpływ na zerwanie energetycznych linii przesyłowych, jak: huragan, nadmierne opady śniegu i inne przyczyny losowe. Modernizacja umożliwiła przesył wody siecią wodociągową o dodatkową odległość ok. 19 km dla 148 przyłączy w miejscowościach: Danowo, Bzury, Adamowo, Zofiówka, Niedźwiedzkie, Milewo, Niećkowo. Dołączyły one do wsi zasilanych wcześniej z tego ujęcia, jak: Wólka, Skaje, Rakowo, Zacieczki, Bęćkowo, Tarachy, Lipnik, Gutki i Guty. Całkowity koszt dokumentacji, modernizacji i nadzoru stacji uzdatniania wody w Wólce wyniósł 3.301.728,14 zł.
 
Niedźwiadna gm. Szczuczyn

      Po osiągnięciu wszelkich uwarunkowań w zakresie realizacji kolejnej inwestycji, przystąpiono do nowego odwiertu w miejscowości Niedźwiadna gmina Szczuczyn. Na tej stacji w celu ujęcia wody o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. oraz zapewnienia wydajności i ciągłego przesyłu wody, konieczna była rozbudowa. Pracować tu będą naprzemiennie dwie studnie; stara i nowa. Stara studnia o głębokości 162,3 mb posiada wydajność 16 m³/h. Studnia nowa z odwiertu w 2009 r. o głębokości 175 mb ma wydajność 50 m³. 
Przebudowana stacja w Niedźwiadnej, posiada niezależne od sieci energetycznej zasilanie, przez agregat prądotwórczy firmy SUMERA MOTOR z silnikiem John Deere o mocy 60 kVA, zakupiony za 30.000,00 zł. Stacja uzdatniania wody została zaprojektowana jako obiekt bezobsługowy, a procesy technologiczne będą sterowane automatycznie, co w dużym stopniu obniży koszty jej eksploatacji.
      Prace przy ujęciu wody z drugiego odwiertu w Niedźwiadnej wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych HYDROeŁPOL Sp. Z o.o. w Łodzi.
Napotkane w gruncie trudności wiertnicze mogą minimalnie przedłużyć termin zakończenia planowanych prac. Z rozmów z bardzo kompetentnym i miłym kierownikiem odwiertu wynika, że napotykane trudności w ziemi nie są wyjątkiem i nie stanowią problemu nie do opanowania.
Po dokonaniu sprawdzenia odwiertu, w tym: wydajności studni, wielogodzinnych prób oraz po analizie fizyko-chemicznej, bakteriologicznej i technicznej, woda wyzwolona z głębin zostanie włączona w układ zasilania i popłynie do odbiorców, co jest przewidywane około 15.09.2009 r.
       Koszt budowy dodatkowego otworu wynosi 466.899,50 zł. Całkowity koszt modernizacji stacji w Niedźwiadnej, w której skład wchodzi hydrofornia, sieć i przyłącza wynosi 2.213.714,06 zł. W kosztach, mieści się suma 1.323.198,30 zł, stanowiąca ok.60 % dofinansowania ze środków Z.P.O.R.R. (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego). Ujęcie wody w Niedźwiadnej posiada sieć o długości ok. 24 km, dzięki której zaopatruje w wodę 819 gospodarstw i 885 osób zamieszkałych we wsiach: Niedźwiadna, Kurki, Dołęgi, Brzeźnio, Jambrzyki, Sokoły, Koniecki Małe, Koniecki Rostroszewo, Obrytki, Mazewo, Czarnowo, Czarnówek, Załuski, Chojnowo.

        W Niedźwiadnej, poza wykonaniem nowoczesnej hydroforni i pozostałych prac z tym związanych, zadbano też o budynek Szkoły Podstawowej, co może wpłynąć na polepszenie warunków nauki i pracy młodzieży, i nauczycieli w nowym roku szkolnym. W budynku wymieniono 78 szt. okien kosztem 65.734,82 zł. Usunięto też luksfery (pustaki szklane), które przez fugi łatwiej umożliwiały przeciek wody do środka budynku, niż dostęp światła. Zastąpiono je oknami połaciowymi z hartowanymi szybami i dużą przepuszczalnością światła, w cenie 28.000,00 zł.
     
    Jak zwykle, w tych i wielu podobnych inwestycjach, podczas prac organizacyjnych i kontrolnych, pełne ręce roboty mają pracownicy RSGR (Referatu Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa) gminy Szczuczyn z burmistrzem w roli koordynatora.

            Tekst i foto: Stanisław Orłowski

czwartek, 21 września 2023

Burmistrz zaprasza na spotkanie (22.09)

Komentarze (1)

ciekawe jak głęboko można wiercić takim wiertłem (foto 4) i jakiej mocy jest wiertarka ;)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.