poniedziałek, 4 lipca 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 2311 wyświetleń

Sprzedaż deszczowni polowej przemysłowej - przetarg

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPRZEDAŻ  DESZCZOWNI  POLOWEJ  PRZEMYSŁOWEJ


Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej  w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 22.12.1994r., oraz przy odpowiednio zastosowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 05.10.1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu ogłaszam co następuje:

 

Nadleśnictwo Rajgród ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż deszczowni o numerze inwentarzowym 591/297, rok produkcji 1995.

W skład deszczowni wchodzą następujące elementy:

- zraszacze z lancą - 66szt.,

- rura zasilająca + zapinacz Ø50mm, dłg. 5,8-5,9m - 149 szt.,

- zaślepki nitek deszczujących - 8 szt.,

- złącza rur - 73 szt.,

- węże do podłączeń nitki zasilającej Ø 52 + złączki - 6szt. + 4 złączki.


      Cena wywoławcza 7.488,00 PLN netto (siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) nie zawiera podatku VAT 23%.


      Przetarg odbędzie się 08.07.2022r. o godz.10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Rajgród w Tamie, Tama 2, 19 - 206 Rajgród w sali konferencyjnej - pokój nr 5.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata przelewem na konto bankowe Nadleśnictwa Rajgród w BNP  Paribas BP S.A.  nr konta 88 2030 0045 1110 0000 0184 2200  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 749,00 zł  do godz. 9.45 do dnia 08.07.2022 r.  Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.


Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę zostanie zarachowane na poczet ceny.


Oględzin deszczowni można dokonać w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 w siedzibie Nadleśnictwa Rajgród Tama 2, 19-206 Rajgród lub informacja telefoniczna pod nr  661 660 160.


Nadleśnictwo Rajgród zastrzega  prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Tama, dn. 23.06.2022 r.  

 

Komentarze (1)

/na Traugutta zainstaluje jako fontanne

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.