czwartek, 11 sierpnia 2022

Szczuczyn

Sołtysi uhonorowani odznaką "Zasłużony dla rolnictwa"

W podzięce za pracę i działalność na rzecz sołectw,  w uznaniu trudu przyczyniającego się do rozwoju rolnictwa i wsi, Józefowi  Karwowskiemu, sołtysowi wsi Lipnik oraz Grzegorzowi Zańko, sołtysowi wsi Mazewo przyznano odznakę honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się 11 marca br. w Niedźwiadnej, podczas obchodów Dnia Sołtysa, zorganizowanych przez Urząd Miejski w Szczuczynie.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów odznaka może być nadawana osobom fizycznym, także cudzoziemcom, za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw rolnictwa z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra lub kierownika urzędu centralnego, wojewody, organu jednostki samorządu terytorialnego, kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub podległej ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, organu izby rolniczej, organu statutowego krajowej społeczno-zawodowej organizacji rolników.

 

Odznaką jest okrągły, srebrzony, oksydowany medal. W jego środku umieszczono płaskorzeźbę przedstawiająca dłonie trzymające garść ziemi, z której wyrasta młoda, zielona roślina. Obok niej umieszczono napis "zasłużony dla rolnictwa". Medal jest zawieszony na zawieszce w kształcie wstążki pokrytej w połowie białą, w połowie czerwoną emalią. Na środku wstążki, na czerwono emaliowanej tarczy, jest umieszczony orzeł w kolorze srebrnym, według wzoru określonego w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Aleja Pamięci w Szczuczynie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.