Wiadomości

SMLW. Ogłoszenie o przetargu

Grajewo, dn. 29.03.2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie os. Południe 36,
19-200 Grajewo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na Osiedlu Południe 11 w Grajewie.


  Szczegółowe zakresy zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można uzyskać wraz z załącznikami w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7, 

po wpłaceniu 30,00 zł + VAT 36,90 zł brutto)


  Oferty należy składać w terminie do dnia 18.04.2023 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 19-200 Grajewo, os. Południe 36 do godz.12:00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w świetlicy Spółdzielni w dniu 18.04.2023 r. o godz. 12.15.


  O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów do 26.04.2023 r.


  Termin wykonania i zakończenia robót: do 30.10.2023 r. 


  Wysokość wadium:     12 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty


  Osoba do kontaktów w sprawie przetargu - Kierownik Działu Technicznego w SMLW oraz Specjalista ds. remontowo-budowlanych nr tel. 86 273 88 44 wew. 28.

  Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.


          Zarząd SMLW w Grajewie

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.