Wiadomości

SMLW w Grajewie - ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie os. Południe 36, 19-200 Grajewo

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadania:


Zadanie 1.

Remont chodnika przy budynku nr 36 na osiedlu Południe w Grajewie


Zadanie 2.

Poszerzenie drogi wewnętrznej na osiedlu Centrum wzdłuż budynków nr 38 i 38A w Grajewie.


Zadanie 3.

Wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych oraz utwardzenie terenu przy budynkach nr 25 i 26 na osiedlu Południe w Grajewie.


Szczegółowe zakresy zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można uzyskać wraz z załącznikami w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7, po wpłaceniu 30,00 zł + VAT - 36,90 zł brutto)


Oferty należy składać w terminie do dnia 04.04.2023 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 19-200 Grajewo, os. Południe 36 do godz.12:00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w świetlicy Spółdzielni w dniu 04.04.2023 r. o godz. 12.15.

O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów do 12.04.2023 r.

Termin wykonania i zakończenia robót:
zadanie 1 - do 30.08.2023 r. 

zadanie 2 - do 30.08.2023 r.

zadanie 3 - do 30.08.2023 r.


Wysokość wadium:  
do zadania 1  -    1 900,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty;

do zadania 2  -    4 500,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty;

do zadania 3  -      7 500,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty.


Osoba do kontaktów w sprawie przetargu - Kierownik Działu Technicznego w SMLW oraz Specjalista ds. remontowo-budowlanych nr tel. 86 273 88 44 wew. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.


          Zarząd SMLW w Grajewie

 

piątek, 24 marca 2023

Kiermasz Wielkanocny (01.04)

piątek, 24 marca 2023

Kondolencje p. Turowskim

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.