Kraj

Skarbówka i oszczędzanie

Skarbówka namawia do oszczędzania

Jak obniżyć sobie koszty, zaoszczędzić dużo czasu, a do tego jeszcze zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu przy rozliczeniach z fiskusem? To proste – wystarczy złożyć deklarację przez internet przy użyciu systemu e-Deklaracje. W taki sposób w 2012 roku do urzędów skarbowych w całym kraju wpłynęło ponad 11 milionów dokumentów elektronicznych
Początek każdego roku to okres składania przez płatników deklaracji i informacji - szczególnie takich jak PIT-11, PIT 8-C i PIT-4R. Rok 2013 jest już kolejnym, piątym rokiem, w którym możemy składać do urzędów skarbowych dokumenty w formie elektronicznej. Z satysfakcją obserwujemy coroczny wzrost grona zwolenników tej formy przesyłania deklaracji i cały czas zachęcamy do zmiany papierowej formy rozliczeń na formę elektroniczną. Dlatego Izba Skarbowa w Białymstoku oraz nadzorowane przez nią urzędy skarbowe z województwa podlaskiego rozpoczynają właśnie akcję promującą składanie dokumentów za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.
W poprzednich latach nasze działania promujące ten system nakierowane były głównie na podatników, którzy sami składali deklaracje. W tym roku, już w styczniu, nasze propozycje kierujemy do firm i instytucji, które z elektronicznej formy rozliczeń mogą odnieść zdwojone korzyści.

Wykorzystanie systemu e-Deklaracje, poza bezpieczeństwem przesyłanych danych, niesie także inne korzyści tj.:

 obniżenie kosztów administracyjnych (m.in.: tonery, papier, opłaty pocztowe);
 dużą oszczędność czasu na etapie obsługi wskazanych dokumentów w jednostce korzystającej z aplikacji e-Deklaracje;
 dzięki aplikacji e-Deklaracje można ustrzec się błędów o charakterze rachunkowym i logicznym, ponieważ program pilnuje i sprawdza poprawność wysyłanego dokumentu (przed jego wysłaniem) oraz podpowiada co i gdzie poprawić;
 efekty prestiżowe – nowoczesna instytucja korzysta z nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań administracyjno–technicznych.

Wszystkich płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, ale także podmioty rozliczające innych podatników np. biura rachunkowe, zachęcamy do składania deklaracji i innych dokumentów w formie elektronicznej, przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem strony www.e-deklaracje.gov.pl

Jedynym warunkiem składania dokumentów w formie elektronicznej jest złożenie, przed pierwszym przystąpieniem do przesłania dokumentu w takiej formie, do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika w formie papierowej formularza UPL-1. Jest to pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Już jedno takie upoważnienie wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych. Płatnicy, którzy wcześniej złożyli już UPL-1 na przykład w ubiegłym roku i nie zostało ono odwołane nie muszą składać go powtórnie.
Przypominamy przy tym, że drogą elektroniczną można składać nie tylko formularze PIT, ale także inne, w tym przede wszystkim VAT-7.
W ramach akcji informowania płatników będą do nich rozsyłane informacje o możliwościach jakie daje system e-Deklaracje. Ponadto, każdy z urzędów skarbowych planuje zorganizowanie dwóch spotkań informacyjnych, podczas których będzie się można bliżej zapoznać z systemem i przekonać o tym, iż korzystanie z niego nie jest trudne.
Oczywiście w ramach akcji przypominamy wszystkim podatnikom, że PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A wraz z załącznikami to formularze, które można złożyć za pośrednictwem Internetu bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl oraz telefonicznie:

 Infolinia systemu e-Deklaracje Krajowa Informacja Podatkowa:
(w sprawie procedur składania deklaracji)
tel.: 801 055 055 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)
tel.: 22 330 03 30 (dla połączeń z tel. komórkowych)
tel.: + 48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)
 Pomoc techniczna systemu e-Deklaracje:
(w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu)
tel.: 22 694 49 74
e-mail: info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl
 W najbliższym urzędzie skarbowym.

  Radosław Hancewicz
Rzecznik prasowy
Izby Skarbowej
w Białymstoku
tel. (85) 869-60-25,
rha@pd.mofnet.gov.pl
www.is.bialystok.pl

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.