poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

Sesja Rady Powiatu 29 IX

Sesja Rady Powiatu 29 IX

Uprzejmie zapraszam na XLVIII. sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 29 września 2010 r. (środa) o godz.1000  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
    w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu grajewskiego.
6. Informacja o naborze uczniów do szkół prowadzonych przez powiat grajewski w roku szkolnym 2010/2011.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
     a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/08 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 21 kwietnia 2008 r.
     w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013”,
     b) w sprawie przyjęcia programu inwestycji powiatu grajewskiego (droga powiatowa Nr 1827B Ławsk – Gnatowo – Kurkowo – Romany),
     c) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2010 r.,
     d) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających      Powiatowi Grajewskiemu oraz jego jednostkom podległym.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.
   

     Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
    Stanisław Kossakowski

poniedziałek, 25 października 2021

Kronika 997 - Ełk

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.