sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

Sesja Rady Powiatu

13 lipca odbyły się obrady XXXII-ej sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad i powitanie gości.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki długoterminowej zaciąganej przez Szpital Ogólny w Grajewie w kwocie 220.000, 00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. : „ Ucyfrowanie Szpitala w zakresie wszystkich aparatów RTG działających na terenie szpitala”.
b)    W sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej przez Szpital Ogólny w Grajewie w kwocie 220.00, 00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. : „ Ucyfrowanie Szpitala w zakresie wszystkich aparatów RTG działających na terenie szpitala”.
c)     w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2009 r.,
d)     w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/08 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Grajewskiego na lata 2007-2013,
5.    Wolne wnioski, oświadczenia radnych i sprawy bieżące.
6.    Zamknięcie obrad.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.