wtorek, 27 lutego 2024

Wiadomości

  • 10 komentarzy
  • 9948 wyświetleń

Sesja Rady Miasta G-wo

           W dniu 16 marca  2006 roku (czwartek) o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A odbędą się obrady XXXVIII. zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo


PORZĄDEK  OBRAD:


1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pani Marii Kochańskiej do Rady Miasta w miejsce Pana Leszka Kotyńskiego w związku z wygaśnięciem jego mandatu.
5. Złożenie ślubowania przez nową radną, która uzyskała mandat w czasie trwania kadencji Rady. 
6. Zapytania i interpelacje radnych.
7.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na XXXVI sesji Rady Miasta .
8. Informacja na temat utrzymania porządku, bezpieczeństwa i sytuacji przeciwpożarowej na terenie miasta Grajewo za rok 2005.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006 roku;
 b) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok;
 c) zmian w budżecie Miasta na 2006 rok;
 d) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Grajewo na pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury;
 e) zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej ;
 f) zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta, w związku z wstąpieniem Pani Marii Kochańskiej do Rady Miasta;
 g) sposobu rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Dolnej 15.
10.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.   


Przewodniczący Rady Miasta   
mgr  Grzegorz  CuryłoOBRADY SĄ JAWNE I DOSTEPNE DLA OBYWATELI

poniedziałek, 26 lutego 2024

Opel wbił się bagażnikiem w drzewo

poniedziałek, 26 lutego 2024

Mlekpol na Techmilk 2024

Komentarze (10)

herb miasta niech zmienia odrazu

No Panowie i Panie powoli czas sprzątać biurka - Idzie Nowe!!!

To prawda - Państwu Radnym mówimy już dziś: Dziękujemy, więcej nie skorzystamy!

Czy w Urzędzie Miasta nie ma ludzi którzy umieją liczyć przy pracach nad budżetem miasta, nie spełna trzy miesiące a już zmiany w budżecie (poprawki). Wszystko za nasze pieniądze.

Niewiele wiem o umiejętnościach ludzi z jakiegokolwiek urzędu.

Wiem jednak, że zgodnie z prawem budżet jednostki samorządu powinien być przyjęty do końca grudnia roku poprzedniego. I w Grajewie tak było- budżet Państwa został przyjęty około miesiąca temu. W tym budżecie są zaś pieniądze dla samorządów - na przykład zmieniająca się często kwota subwencji oświatowej.
Każda zmiana w budżecie państwa skutkuje zmianą w budżecie samorządu - i to jest też jedna z przyczyn licznych, a denerwujących zmian, podejmowanych w drodze uchwał Rady Miasta. Z innych np.- rozdysponowanie nadwyżki budżetowej, zmiany odsetek bankowych, nadzwyczjne dochody lub straty (np.spowodowane długa zimą)
Pozdrawiam.aj.

"Już za chileczkę już za momencki..." kończy się ten lokalny zamencki. I tyle "chłopcy" zrobili...

racja. nasi radni są bezradni! pożal się Boże!!!

Ci od zmian nie mówcie chop,bo głosowanie można wygrać i co wtedy???

O to już widać strach w oczach!!! NZWS jest siłą społeczną, rokującą szansę na wyjście z dołka dla tego miasta. Idzie nowe Panowie idzie Nowe Panowie!!

Czyżby NZWS uważała, że Pań o swoim nadejściu informowac nie powinna ?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.