Wiadomości

Sesja Rady Miasta Grajewo

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza, że w dniu 28. września 2010 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (sala Nr 29) odbędzie się LI Sesja Rady Miasta Grajewo, która będzie miała charakter zwyczajny.

PORZĄDEK   OBRAD:
1) Otwarcie LI.  Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności.
2) Przedstawienie porządku Sesji.
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miasta: Nr L/10 – z dnia 30.08.2010 r.,
4) Zapytania i interpelacje radnych.
5) Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na XLIX. Sesji RM.
6) Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku – analiza i ocena.
7) Informacja na temat funkcjonowania Grajewskiej Izby Historycznej w okresie listopad 2009 – czerwiec 2010.
8) Podjęcie uchwał w sprawach: 
     a) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu;
     b) zmian w budżecie miasta na 2010 r.;
     c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
    d) wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
10) Odpowiedzi na interpelacje,  zapytania i wnioski.
11) Wolne wnioski i informacje.
12) Zamknięcie LI. Sesji Rady Miasta.

Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.