sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 5483 wyświetleń

Sesja Rady Miasta

              

    Uprzejmie informuję, że dnia 24 sierpnia 2016 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XXIV Sesja Rady Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:
Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Zapytania i interpelacje radnych.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.
Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu.


Informacja o kosztach i przebiegu imprezy „Dni Grajewa 2016”.
Stan przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017: remonty wykonane w czasie wakacji, zabezpieczenie miejsc w przedszkolach w kontekście potrzeb w mieście-liczba sześciolatków w klasach pierwszych, klasy integracyjne w szkołach, klasy sportowe w szkołach, kadra.
Informacja na temat oświetlenia ulicznego w mieście.

Podjęcie uchwał w sprawach:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
uchwalenia „Programu usuwania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi)”;
zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Grajewskiej Izby Historycznej oraz utworzenia Grajewskiego Centrum Kultury;


wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej;
udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;
udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;
udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2016 – 2027; zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok.

Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie XXIV Sesji Rady Miasta.

 


Przewodnicząca Rady Miasta mgr Halina Muryjas-Rząsa

Komentarze (3)

Od początku nowej kadencji pisze, że należy połączyć wszystkie podmioty kulturalne i sportowe w jedno Centrum kultury i sportu.Rocznie to ogromne oszczędności. A nie plodzic wciąż nowe stanowiska dyrektorów i urzędników

Lutek masz racje , ale etacik dla kolesia potrzebny , a głupie to oszczędzają bo mądre to kredyty biorą i wszystko w nosie mają .

/...Mam nadzieję, że Starosta nie wyrazi zgody na to aby kierownik GIH pracował też w LO

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.