Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 8997 wyświetleń

Sesja Rady Gminy Radziłów

30 grudnia 2011 r. odbyła się Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Radziłów, na której oprócz 13 radnych obecni byli: Wójt Gminy Radziłów Robert Ziemkiewicz, Skarbnik Anna Jakubczyk i Sekretarz Krystyna Jankowska.

  • podjęto uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok, dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011-2023, zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy;
  • podjęto działania w celu pozyskania środków na szkolenia i programy komputerowe do urzędu gminy;
  • planowane jest pozyskanie środków w ramach projektu systemowego 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, w ramach którego możliwe byłoby wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Radziłowie - połączenie świetlicy z biblioteką.
  • Planowany jest udział w konkursie na informatyzację szkół, w ramach którego utworzone byłyby między innymi także bezpłatne punkty dostępowe do sieci Internet - hotspoty;
  • Poinformowano o zakończeniu prac związanych z zakupem elementów oraz montażem nowych mebli w jednej z pracowni Szkoły Podstawowej w Radziłowie, które to zrealizowane zostały w wyniku wspólnej inicjatywy i środków finansowych radnych Gminy Radziłów;
  • Anna Karbowiak  - Pracownik Biblioteki Samorządowej w Radziłowie zaprosiła radnych do współpracy z biblioteką;
  • Radna Katarzyna Olszewska poprosiła o przekazanie zaproszenia na organizowany w Glinkach Dzień Babci i Dziadka, którego termin planowany jest na 21 stycznia 2012 r.

Zbigniew Mroczkowski http://radzilow.net/

Komentarze (1)

A zobaczył w tym swoim punkcie widzenia na sesji sołtysów mimo że ich tam nie było, o czym świadczy zdjęcie.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.